– Regjeringen er altså i utakt med folket når de velger å la dem og mødrene bli værende i al-Hol-leiren i Syria, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna.

Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) befinner det seg rundt 40 norske barn i Syria. Barn av foreldre med tilknytning til IS befinner seg i tre leirer i Syria, kalt al Hol, Ein Issa og Roj. Det er 12.000 utlendinger i disse leirene, og det blir anslått at 8.700 av disse er barn.

– Vi må først og fremst spørre oss selv: Hva er best for barna? Dette er norske barn som regjeringen har ansvaret for. Når statsministeren velger å ignorere dem, straffer hun i realiteten disse barna, hver eneste dag, for handlinger og valg foreldrene har gjort. Jeg forstår ikke hvordan regjeringen kan rettferdiggjøre det, sier Lange.

Vil ha straffeforfølgelse

I spørreundersøkelsen, som er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag for Redd Barna, går det også fram at 49 prosent ønsker at mor hentes hjem med barn og blir straffeforfulgt i Norge.

18 prosent oppgir at de mener barna bør hentes alene til Norge, mens mor blir igjen i Syria. 17 prosent mener mor og barn bør forbli i Syria, mens 16 prosent ikke har tatt stilling.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, har tidligere betegnet leirene som umenneskelige og bedt land som Norge om å ta hånd om egne statsborgere som befinner seg der.

Gikk ut med krav

Redd Barna og 17 tidligere statsråder fra seks partier gikk i august ut og krevde at regjeringen henter norske barn i Syria hjem til Norge.

Omverdenen er splittet når det gjelder å hente hjem barn og deres mødre fra Syria. Norge har hentet hjem fem foreldreløse søsken, og Sverige hentet i mai sju foreldreløse barn.

Østerrike og Tyskland er blant landene som har hentet hjem barn av foreldre med tilknytning til disse landene. Østerrike hentet i slutten av august for første gang hjem barn med slik tilknytning.

(©NTB)