3.628 nordmenn har den siste tiden blitt spurt av Norsk koronamonitor fra Opinion om de støtter regjeringens beslutning om å innføre nasjonalt skjenkeforbud.

Målingene startet rett etter at tiltaket ble innført 13. desember og har blitt gjennomført ukentlig fram til tirsdag, da siste spørrerunde ble gjennomført.

I løpet av denne perioden har i snitt 48 prosent svart ja på spørsmålet om de mener det var riktig av regjeringen å innføre skjenkeforbudet. 42 prosent har svart nei, mens 10 prosent er usikre.

Før julaften var det et flertall for skjenkeforbudet, men i romjulen forsvant dette flertallet. I den siste målingen, som ble gjort tirsdag denne uka, ble ja-andelen ytterligere redusert til 41 prosent, mens 48 prosent svarte nei.

Flertall i Oslo for å fjerne

I alle landsdelene er det flere som sier ja enn nei til at beslutningen var riktig – med unntak av hovedstaden. I Oslo svarer 51 prosent nei, mens kun 35 prosent svarer ja.

De siste dagene har mediebildet vært preget av debatt om det er riktig eller ikke å beholde skjenkeforbudet. Samtidig er smitten på vei opp i Norge, og myndighetene venter en betydelig smitteøkning framover. Seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion tror disse faktorene er en medvirkende årsak til at folk endrer syn på skjenkeforbudet.

– Debatten om skjenkestopp raser i mediene, og folk påvirkes. Men det kan også nye smitterekorder gjøre fremover, sier Clausen.

Hun understreker at det ved de foregående skjenkestoppene tidligere i pandemien har vært flertall for forbudet i Opinions befolkningsundersøkelser.

Press for å oppheve forbudet

Skjenkeforbudet varer i utgangspunktet fram til fredag 14. januar, og helsemyndighetene skal da vurdere om tiltaket skal forlenges eller fjernes. Bransjen har tatt til orde for at forbudet må oppheves umiddelbart. Flere partier, deriblant Frp og MDG, har bedt regjeringen oppheve forbudet nå. Det har også en rekke rødgrønne ordførere tatt til orde for.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa onsdag at dette er uaktuelt nå.

– Vi jobber med dette nå inn mot neste uke. Tiltakene må få virke noe tid, og vi må bruke de dagene etter nyttår til å se omfanget av smittespredningen, sa Støre til VG.

Regjeringen har daglig kontakt med næringslivet og lytter til hvordan aktørene i utelivet forteller om hvor hardt bransjen rammes, ifølge Støre.

– Vi kommer til å ta det med oss inn i den vurderingen vi gjør av tiltakene nå. Og så skal vi konkludere med hvordan det blir etter at de fire ukene er omme, sa han.

(©NTB)