Gå til sidens hovedinnhold

Undersøkelse: - Staten sparer 2,1 milliarder årlig på private barnehager

Private barnehager er også billigere å bygge enn kommunale.

En undersøkelse utført på oppdrag for Private Barnehagers Landsforbund (PBL) konkluderer med at de private barnehagene har spart staten for milliarder av kroner.

Beregningene som er gjort, viser at det offentlige i gjennomsnitt har spart 2,15 milliarder kroner hvert år de siste ni årene ved å tilby barnehageplasser i privat regi i stedet for kommunal regi.

- Dette viser at det er vesentlig billigere å drive private barnehager. Og til tross for det, kommer private barnehager best ut i alle undersøkelser, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL til Nettavisen.

Les også: Oslo kommune får si nei til private barnehager

I undersøkelsen, som er gjennomført av Agenda Kaupang, har man sammenlignet regnskapstallene til kommunene med driftstilskuddet staten overfører til de private barnehagene.

- Fra 2008 til 2016 har det offentlige spart totalt 19,3 milliarder kroner, så dette har vært veldig god samfunnsøkonomi. De har fått gode barnehager, og de ansatte har gode lønnsvilkår, sier Olsen skrytende.

- Men kommunene har store utgifter til pensjoner. Har det utsløst den store forskjellen til private barnehager?

- Det skyldes litt pensjon, men noe er at de har dyrere bygg. I tillegg driver de private med litt lavere bemanning, men med marginalt høyere fagtetthet, sier han.

Les også: - Fanatisk av byrådet å si nei til private barnehager
Les også: Ap-byråd: - Jeg synes de skal være forsiktige med ordbruken

5,7 mill. billigere å bygge

PBL har også engasjert analysebyrået Rambøll, som har sett nærmere på byggekostnaden per barnehageplass i kommunale og private barnehager.

Ifølge deres beregninger er kostnadene per barnehageplass 28 prosent dyrere i kommunale barnehager.

«I kroner betyr det: Å bygge en barnehage er i gjennomsnitt 5,7 millioner kroner dyrere dersom kommunen selv står for utbyggingen», skriver PBL om undersøkelsen.


- Hvordan klarer private å bygge billigere enn kommunene?

- Det er kanskje det største paradokset. Det vi ser av alle undersøkelser, er at det er på bygg foreldrene er mest fornøyd, både når det gjelder kvalitet på bygg, uteområder og lekene i bygget. Likevel viser undersøkelsen at kommunene bruker 28 prosent mer på å bygge det, sier Olsen, og legger til det han mener er forklaringen:

- Det er rett og slett fordi det ikke er noen egeninteresse for å få mest mulig ut av pengene. Jeg tror det er så enkelt, men likevel komplisert.

Les også: - Foreldre mer fornøyd med private barnehager

- Oslo må ha god råd

For Oslos del, der det rødgrønne byrådet nå sier nei til kommersielle, private barnehager, beregnes den årlige besparelsen å være 420 millioner kroner. Totalt i perioden 2008-2016, har kommunen ifølge undersøkelsen spart 3,8 milliarder kroner.

- De har vel løst alle oppgavene de har i Oslo, og synes det er greit å bruke mer penger på barnehager enn de strengt talt trenger, er Olsens kommentar til det.

- Men dette er en undersøkelse dere har bestilt, og dere hadde vel ikke vist den fram på samme måte om det hadde vært et motsatt resultat?

- Vi må tørre å vise fram både positive og negative sider. Vi har bestilt rapporten, og alle får tallene og kan kontroll-regne. Hvis det er noen feil i dette tallmaterialet, er det fordi kommunene har rapportert feil. Hvis kommuner oppdager at det gir et feil bilde, så må de bare varsle om det, men vi forutsetter at de har varslet rett, sier han.

Les også

Her har de planlagt ny barnehage, men Oslo-byrådet sier nei

VIDEO: Har du sett denne?

Kommentarer til denne saken