OSLO (Nettavisen): De siste ukene har det vært stor debatt rundt problematikken med voldelige hendelser i Oslo øst og sørøst. En rekke unge menn er pågrepet, i tillegg har ungdommer vært involvert i alvorlige hendelser.

Mandag holdt politiet en stor pressekonferanse om de mange volds- og skyteepisodene som har preget noen av hovedstadens bydeler de siste månedene, og spesielt de siste ukene.

I den opphetede debatten har ungdommer med innvandrerbakgrunn fått skylden for problemene.

Tidligere i uken uttalte også justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) at Oslo ikke tåler mer innvandring, noe som fikk byrådsleder i hovedstaden Raymond Johansen til å reagere.

- Ungdomskriminalitet i Groruddalen og områdene på østkanten var problemområder lenge før det kom folk med innvandrerbakgrunn, sier forsvarsadvokat Vidar Lind Iversen til Nettavisen.

- Problemene er sammensatt, men det skyldes ikke innvandring, eller innvandrere, alene. Ofte er det en kombinasjon av at ungdommene føler seg stigmatisert, fattigdom, manglende oppfølging fra skolen og at det ikke er andre fritidstilbud i områdene. Og for mange er det for dyrt å drive med fotball, for eksempel.

Han har selv vokste opp på Romsås, ett av problemområdene i Oslo øst, på 70- og 80-tallet. Han deltok selv flere ganger i slåssing og ungdommene fra hans område var beryktet og stigmatisert, forteller Lind Iversen.

BLOGG: De unge spør: Hvorfor tas ikke gjenglederne?

- Ungdommer føler seg trakassert av politiet

I voksen alder har han vært forsvarer for en rekke av problemungdommene. Nettavisen møtte Lind Iversen like før han skulle møte en klient i fengsel, som er siktet i én av skyteepisodene som har vært omtalt de siste månedene.

- Mange av ungdommene forteller det samme. De føler seg trakassert av politiet, stigmatisert av politikere og i media. Mange snakker om dem, men ikke med dem. Personlig tror jeg at fritidstilbud og idrett er gode tiltak i nærområdene, sier Lind Iversen.

- Mange av klientene jeg har hatt har vært gode i fotball, for eksempel. De hadde ikke interesse eller evner til å henge med på skolen. Samtidig har foreldrene deres presset på for at de skal satse på skolen. Når de faller gjennom blir de frustrerte, aggressive og begynner i det små med kriminalitet sammen personer og miljøer de får aksept i.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Forsvarsadvokaten mener at det er uheldig at for mange personer med utenlandsk bakgrunn samles over store områder. Han er også skeptisk til at det legges opp til masseinnflytting til drabantbyene på kort tid.

- Mange som bor i problemområdene har lav utdannelse og dårlig økonomi. Kombinasjonen med at mange med samme bakgrunn er konsentrert i samme område er uheldig. Det beste for integreringen er at det er en blanding av norske og personer med innvandrerbakgrunn for å unngå ghettofisering.

- Jeg tror det hjelper med tanke på å føle seg akseptert i samfunnet og ikke havner i dårlige miljøer. Det er vanskelig å si om ting er bedre eller verre i dag enn det var da jeg vokste opp. Men jeg opplever at det var mer slåssing før.

- Er du enig med Wara i at Oslo ikke tåler med innvandring?

- Det har jeg ingen fast mening om. Det kommer an på hvilke integreringstiltak som blir satt inn, i kombinasjon med andre forhold. Ungdom har mye energi og det må legges til rette for at flest mulig har noe positivt å bruke den energien på.

- Det sier seg selv at det offentlige bør satse mest i områder der mange har dårlig økonomi. Det er også viktig at foreldre engasjerer seg i barnas fritidsaktiviteter. Idretten er et ypperlig eksempel på en god arena for integrering.

- Viktig å jobbe forebyggende

Den erfarne forsvarsadvokaten mener skolen er en nøkkelfaktor for å plukke opp problemungdommene før det er for sent.

- En av feilene med dagens skole er at den er lagt på jenters premisser. Det tas lite hensyn til gutter med masse energi. I stedet for at de blir fulgt opp, og får et tilpasset opplegg, blir de behandlet som problemungdom.

- Skolen har en viktig rolle. Lærere ser ungdommene vokse opp og utvikle seg. De kan følge med på trender og fange opp når de faller utenfor.

Under mandagens pressekonferanse ble det kjent at politiet i Oslo er i gang med å hasteansette minst 30 politibetjenter i driftsenhet øst, for å ta unna de verste problemene i Groruddalen og Stovner bydel. 20. og 21. april endte med at ungdommer kastet stein mot patruljerende natteravner, som baserer arbeidet sitt på frivilliges innsats.

Les også: Ti menn fengslet etter skyteepisoder i Oslo

Skyting og voldsepisoder er også noe politiet ønsker å få bukt med.

- Nok politiressurser er selvsagt viktig, men det er også avgjørende hvordan ressursene prioriteres. Noe av det viktigste politiet gjør er å jobbe forebyggende. Få politifolk ut på gaten som blir kjent med og snakker med ungdommene, sier Lind Iversen engasjert.

- En stor endring fra tidligere og nå er at det før i mye større grad var rutinerte politibetjenter som jobbet i problemområdene. De kjente ungdommene, fikk dysset ned konfliktnivåer og kunne se gjennom fingrene på småting. Dette handler om skjønn. De betjentene fikk mye mer respekt og fikk oftere ryddet opp i konflikter mellom rivaliserende ungdommer gjennom dialog. Mange ganger ble samtaler holdt i moskeene og dette fungerte veldig bra.

- Jeg har jobbet med saker med disse ungdommene veldig lenge, og slik er det ikke i dag. Flere av mine klienter forteller at det ofte er unge og urutinerte betjenter som er ute på gaten. De oppleves som arrogante og mangler folkeskikk.

Les også: Oslo øst. Kriminaliteten øker eksplosivt

Politiet kjenner seg ikke igjen i alt

Forsvarsadvokaten trekker frem følgende eksempler som hans klienter har fortalt ham:

  • Yngre betjenter jager ofte vekk problemungdommene fra enkelte områder i deres egne nærmiljø.
  • I flere tilfeller bortvises de også i 24 timer, noe som skaper mer frustrasjon.
  • Generell trakassering og diskriminering ved at innvandrerungdom ikke opplever de samme sanksjonene mot etnisk norske ungdommer.
  • Lavere terskel for politiet å ta med innvandrerungdom på politistasjonen i stedet for å ha dialog ute i gatene.
  • Lavere terskel fra politiet å finne påskudd for å kunne utføre razzia hos innvandrerungdom.

Politiet er ikke enig i all kritikken Lind Iversen kommer med.

- Vi kjenner oss ikke igjen i alt han sier, men vi tar på alvor at det er ungdom som sier de ikke har tillit til oss. Det jobber vi hardt for å oppnå. Vi har mange gode møter hver dag, og hører også at mange er glad for at vi er der og vil at vi skal være mer til stede, sier mangfoldskoordinator i Oslo politidistrikt Ingjerd Hansen til Nettavisen.

Politiet har i dag fem mangfoldskontakter i Oslo øst som hver dag jobber ut mot minoritetsmiljøer. Ifølge Hansen betegner europeiske politikollegaer dette som unikt.

- Vi har mye dialog med minoritetsungdom og er kjent med at flere er skeptiske til politiet. Vi har mange tiltak for å unngå dette. Ett av dem er at vi i samarbeid med minoritetsungdom som har opplevd å bli kontrollert av politiet, har laget filmer som nå brukes i opplæring av ordensbetjenter.

- FIlmene rulles ut i disse dager. Vi har også vært i dialog med ungdommer med tanke på å bistå i introduksjonsprogrammet til de nye som skal ansettes i politiet i Oslo øst.

Politiet oppfordrer også personer som føler seg urettferdig behandlet til å klage.

- Det er viktig for oss at de som ikke er fornøyd klager formelt. Da kan vi gå i dialog med dem og se nærmere på det som skjedde, sier Hansen.

- Politiet har behov for å vise handlekraft

Fra begynnelsen av februar til siste helgen i april er det registrert ni skyteepisoder i Oslo. I tillegg ble flere unge menn pågrepet etter en skyteepisode på Holmlia, sørøst i Oslo, i oktober i fjor.

Fredag ble en mann i 30-årene varetektsfengslet i Oslo tingrett. Han er blant annet siktet for medvirkning til grov ulovlig befatning med skytevåpen etter to skyteepisoder på Lambertseter og Bjørndal, øst i Oslo i mars. Til sammen ti personer er nå fengslet i dette sakskomplekset.

Les også: Mann siktet for drapsforsøk etter skyting på Holmlia i Oslo

Mannen i 30-årene er en av Lind Iversens tidligere klienter.

- Det er klart at vi ikke kan ha folk skytende med våpen på åpen gate. Politiet må gjøre jobben sin, det er det også aksept for blant ungdommene og de voksne kriminelle.

- Ut i fra det mine klienter har fortalt meg opp gjennom årene kan jeg si såpass at mitt inntrykk er at politiet av og til holder personer varetektsfengslet ekstra lenge bare for å vise handlekraft.

- Men det er vel domstolene som avgjør om en person faktisk blir varetektsfengslet? I de omtalte sakene er det også alvorlige episoder som skyting. Domstolene gjør vel jobben sin?

- Det er en selvfølge at politiet må ta episoder med skyting på offentlig sted alvorlig. Men det må ikke gå utover rettssikkerheten til de det gjelder, verken på fengslingsstadiet eller under rettssaken. Jeg mener domstolene i mye større grad må være kritiske til påtalemyndighetens teorier og argumentasjon, sier Lind Iversen og fortsetter:

- Det ligger i maktfordelingsprinsippet at domstolene skal foreta selvstendige vurderinger. Det innebærer at dommerne må sette seg inn i sakene på en skikkelig måte, også når det fremstilles for varetektsfengsling. Særlig i disse skytesakene der politiet har et stort behov for å vise handlekraft og at de har kontroll.

Les også: To unge menn siktet for drapsforsøk i Oslo

- Ungdommer fikk gratis mat

- Med dine erfaringer fra egen oppvekst, som forsvarer for mange i dette miljøet og som far til egne ungdommer, hva mener du må gjøres for å få slutt på volds- og skyteepisodene?

- Politiet må samarbeide med skolene og jobbe forebyggende. Det er viktig at politiet ikke tar snarveier i jobben og heller tenker langsiktig. La småting passere, eller sørg hvert fall for at en sanksjonering mot mindre lovbrudd står i forhold til det de har gjort. Dialog med ungdommene er et nøkkelord.

- Når kriminelle føler seg urettferdig behandlet mister de respekt for politiet, og det blir vanskeligere arbeidsforhold.

- I oppveksten sloss du selv, hva var det som gjorde at du var med på dette? Og hvilke tiltak ble den gangen satt inn for å forhindre voldsepisoder?

- Det var slik kulturen var på Romsås og i Groruddalen den gangen, og noe som bare skjedde helt naturlig i det miljøet. Dessuten bidro det til å roe ned konflikter som kunne blitt enda større.

- Da jeg vokste opp var slåssing blant etnisk norske ungdommer normalt. Det skjedde ikke ofte, men av og til i helgene, og i de tilfellene var det gjerne også drukket alkohol.

Nærområdene satte også inn tiltak på dager man visste det ville bli problemer.

- Da jeg vokste opp var det også vanlig med vold i sentrum natt til 1. mai. I nærområdet vårt var tiltaket å ha åpen fritidsklubben og gi gratis mat. Da gikk vi heller der i stedet for å dra til byen og slåss. Vold gir grobunn for mer alvorlig kriminalitet, det er også viktig at politikerne prioriterer å vedlikeholde de ulike bydelene.

- Unge legger merke til hvis området deres forfaller. Det er en måte samfunnet viser at de driter i dem, avslutter forsvarsadvokaten.