35 prosent drakk alkohol ukentlig det siste året, viser rusundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Menn drikker noe oftere og litt mer enn det kvinner gjør. 43 prosent av mennene oppgir å ha drukket ukentlig, mot 27 prosent av kvinnene.

Tallene viser at det har vært en nedgang i andelen unge mellom 16 og 24 år som har drukket alkohol regelmessig de siste 12 månedene. 17 prosent av unge mellom 16 og 24 år drakk ukentlig det siste året, mens andelen var 25 prosent i 2020.

I aldersgruppene over har det vært en økning. Ifølge SSB er det naturlig å knytte pandemien til utviklingen.

– Antakelig er det flere enn tidligere som har drukket alkohol i eget hjem i løpet av denne perioden, skriver SSB.

Når det gjelder cannabis, oppgir 5 prosent mellom 16 og 64 år å ha brukt cannabis det siste året. For aldersgruppen 16–24 år oppgir 11 prosent at de har brukt cannabis de siste 12 månedene. Det er en liten nedgang fra 2020, hvor andelen lå på 14 prosent.

(©NTB)