Gå til sidens hovedinnhold

Unge jenter mer kriminelle

Flere jenter under 15 år velger den kriminelle løpebanen. De slår, stjeler og ruser seg mer enn før.

Det skriver Dagsavisen tirsdag. Statistikken viser at jenter står bak fire av ti anmeldte straffbare forhold i aldersgruppen opp til 15 år i Oslo.

Jenter skal særlig ha begynt å stjele og true mer de siste tre årene. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser også at kvinneandelen ved forbrytelser som har ført til straffereaksjon har økt fra ni til 15 prosent de siste ti årene.

En positiv tendens er at kriminaliteten blant jenter fra 15 til 18 år, gikk ned med 25 prosent i Oslo i fjor.

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk tror mye av forklaringen på den økte jentekriminaliteten ligger i økt rusbruk.

–Bruk av narkotika er nok en viktig årsak. Når holdningene til bruk av narkotika blir mer liberale vil vi få flere som bryter loven, sier hun.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar