I den ferske UNICEF-rapporten «The State of the World’s Children 2019: Children, food and nutrition» er Norge blant landene som har sett en økende trend blant overvektige barn de siste tiårene. I 2016 var 27 prosent av barn og unge mellom 5 og 19 år overvektige, ifølge rapporten.

Mens millioner av barn har et usunt kosthold av den enkle grunn at de mangler eller ikke har råd til bedre alternativer, er norske barn og unges utfordring ofte at de overeksponeres for usunn mat og at den markedsføres mer og er billigere enn sunn mat. UNICEF retter en pekefinger mot upassende markedsføring mot unge, en overflod av ekstremt prosessert mat og økt tilgang til hurtigmat og drikker med høyt sukkerinnhold.

– I dag gir markedsføringsloven lite rettledning til hvordan ulike aktører kan ivareta barns rett til helse. Bransjen er i stor grad selvregulerende, og vi opplever at overvåking og sanksjonering ikke er tilstrekkelig. UNICEF mener regjeringen må sikre at Matbransjens Faglige Utvalgs retningslinjer er i tråd med anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon, sier generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken til NTB.

– Om sunne alternativer er enklere, rimelige og ønskelige, vil barnefamilier ta bedre kostholdsvalg. Dette er en del av et større system. Derfor trenger vi også at produsenter og matvarekjeder tilbyr sunnere og rimelige alternativer, som gjør det enklere og mulig for alle å velge disse, mener hun.

Norske forhold

I Norge har 55 prosent av ni- og trettenåringer et høyere sukkerinntak enn anbefalt, og 85 prosent i samme aldersgruppe har et høyere inntak av mettet fett, ifølge Helsedirektoratets tall fra 2016.

Norge er langt fra verst, sett i globalt perspektiv, og etter en forverring i perioden 2005 til 2011, har overvektsutviklingen holdt seg stabil her til lands. I 2005/2006 var andelen niåringer med overvekt eller fedme 18 prosent i Norge. I 2011 var det økt til 21 prosent, og var den samme andelen i 2018. Andelen for jenter er noe høyere enn for gutter, 23 prosent mot 20 prosent med overvekt og fedme blant niåringene. Med alderen øker kjønnsforskjellen.

Flere jenter med fedme

I 2018 var andelen 15-åringer med fedme og overvekt gått ned til 17 prosent, fra 18 prosent i 2011, ifølge FHI , som gjengir tall fra de nasjonale kartleggingsstudiene av fysisk aktivitet, ungKan. Kjønnsmessig fordelte det seg i 2018 slik: 13 prosent gutter med overvekt og fedme, mot 21 prosent blant jentene på samme alder.

Mens utviklingen fra 2011 til 2018 gikk riktig retning for gutter, var det en relativt stor økning i andelen 15-årige jenter med fedme, fra 3 prosent i 2011 til 5 prosent i 2018.

– Det trengs bedre tiltak for å sikre at andelen overvektige går ned, skriver UNICEF i rapporten som ble lansert natt til tirsdag.

– Kostholdet vi ser blant mange barn i dag er svært bekymringsfull. Altfor mange barn spiser for lite av det de trenger, og for mye av det de ikke trenger, sier generalsekretær Viken.

I Norge er det ikke engang et uttalt mål i Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold fra 2016 å få ned andelen. Målet til myndighetene der er rett og slett at det ikke skal være noen ytterligere økning i andelen overvektige barn og unge i Norge fram til 2021.

(©NTB)