Ulovlig mobilbruk, som er blant årsakene til at sommermånedene er høytid for trafikkulykker, gir i dag et forenklet forelegg på 1.700 kroner. Nå kan den summen øke, skriver ABC Nyheter.

– De som har førerkort på prøve, vil få dobbel prikkbelastning, seks prikker. Det er faretruende nær grensen for å miste førerkortet. Det vil være et godt signal å sende ut at det vil være enda strengere reaksjoner, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Samferdselsdepartementet sendte nylig ut på høring et forslag om å prikkbelaste misbruk av mobil under kjøring med svarfrist til september. I høringsnotatet stadfestes det at mobilbruk gir fra 22 til 164 ganger høyere risiko for ulykker, enn ved vanlig kjøring.

Det er spesielt om sommeren risikoen er høy.

– Det er dessverre en periode hvor det er flere alvorlige ulykker enn ellers i året. Det er nedsiden av sommerferie, det er flere dødsulykker i sommermåneden. I juni var det 14 drepte – det er det høyeste antallet hittil i år. Historien gjentar seg. Juli har begynt noe bedre, sier Karlsen.

(©NTB)