Tidligere mandag skrev Nettavisen at personer med utenlandske navn var overrepresentert i straffesakene som startet i Oslo tingrett i forrige uke.

Senterpartiets justispolitiske talsperson, Jenny Klinge, mener dette ikke må bortforklares.

- Vi politikere kan ikke bare prøve å bortforklare slike tall, men heller se på hva tallene tyder på. Ikke minst bør vi være interesserte i å gjøre noe med problemet, sier Klinge til Nettavisen.

Les også: Tiltalte i Oslo tingrett en tilfeldig uke: 35 tiltalte: 8 norske eller nordiske navn

- Manglende integrering

Av de 35 tiltalte hadde hele 27 personer navn som tyder på at de ikke opprinnelig kommer fra Norge eller Norden. Mange av disse har likevel bostedsadresser i Norge, og Nettavisen kjenner ikke deres statsborgerskap. Bare 8 personer har norske (eller nordiske) navn.

- Andelen utenlandske innsatte i norske fengsler har økt veldig siden Norge ble en del av Schengen-avtalen, og særlig etter at antallet Schengen-land ble utvidet. Jeg mener dette i stor grad handler om manglende grensekontroll, og trolig også om manglende integrering av en del av dem som er bosatt i landet, sier Klinge.

Nettavisen har også sjekket samtlige tiltaler og forelegg for straffesakene som starter denne uken, og som i forrige uke er det flertall av utenlandske navn. I totalt 51 saker, er det 31 utenlandske og 20 norske/nordiske navn.

Dette er ikke gyldig som generell statistikk, men i disse to ukene er personer med utenlandske navn betydelig overrepresentert.

Les også: Her er tallene på utlendinger og kriminalitet

- Fri flyt av kriminelle

Klingen mener Schengen-avtalen er en stor del av problemet.

- Nå ser vi ikke av oversikten fra Oslo tingrett om de tiltalte med utenlandsklingende navn er bosatt her eller er her på korttidsopphold, men politiet påpeker i alle fall ofte problemet med mobil kriminalitet – at kriminelle kommer til Norge for å begå lovbrudd. Dette er mulig fordi Schengen-avtalen innebærer at det ikke er personkontroll på grensene mellom Schengen-land. I praksis medfører ønsket om fri flyt av mennesker også fri flyt av kriminelle, sier Sp-politikeren.

Klinge viser til at Senterpartiet har foreslått at regjeringen skal arbeide for å finne alternative løsninger til at Norge er medlem av Schengen-avtalen, men at de har blitt nedstemt i Stortinget.

- Jeg synes det er utrolig naivt av stortingsflertallet å tro at tilstanden med fri flyt over grensene kan fortsette uten at det skaper stadig flere problemer, sier hun til Nettavisen.

- Kjempeproblem

Tidligere politietterforsker Finn Abrahamsen er ikke overrasket over det listen over de tiltalte kan tyde på.

- Det har vært en tendens til det i flere år, og er ikke overraskende. I en by som Oslo er dette et kjempeproblem. Jeg tror, uten at jeg skal si noe sikkert, at man ville sett at disse har kommet til Norge for veldig kort tid siden hvis man hadde gått det nærmere i sømmene, sier han til Nettavisen, og legger til:

- Man ser også at de tidligere har vært involvert i saker ofte er her fortsatt fordi vi ikke har noe ordentlig system til å utvise dem. Vi kan ikke sende mennesker som er statsløse ut i verden, men vi må finne andre løsninger for dem, sier Abrahamsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Politimann advarte

Temaet kom for alvor opp til debatt igjen etter at politiinspektør Thomas Utne Pettersen i Sør-Vest politidistrikt skrev en kronikk om at han mener folks fremmedfrykt overfor asylanter og flyktninger er «høyst berettiget».

- Folks fremmedfrykt i forhold til denne gruppen er høyst rasjonell og berettiget, og jeg vil forsøke å vise dette med lokale og nasjonale eksempler, skrev politiinspektør Thomas Utne Pettersen.

Utne Pettersen har fått støtte, men også mye kritikk.

- Utne Pettersen tar feil i mange av sine hypoteser. Han nører opp under den generelle fremmedfrykten og slenger frem tilfeldig statistikk, skrev forfatter Tor Inge Vormedal i en kommentar.