Det nye reiserådet lyder: «Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Iran som ikke er strengt nødvendige».

UD oppfordrer norske borgere som befinner seg i landet til å utvise forsiktighet og å unngå demonstrasjoner og store folkemengder.