Tyngst går det med rekrutteringen til de minst sentrale kommunene i landet, der drøyt hver tredje kommune har knyttet til seg psykologkompetanse.

Tall fra KOSTRA Kommunehelsetjenesten viser at 80 prosent, eller 294 av 370 norske kommuner og bydeler i Oslo, i 2021 hadde knyttet til seg psykologkompetanse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Det er en nedgang fra 2020, da andelen var 84 prosent.

Dekningen er best i mer sentrale kommuner, der kommunene både ansetter psykolog(er) og samarbeide med andre kommuner om tjenester eller kjøp av tjenester.

Totalt oppga 63 prosent av kommunene at de hadde ansatt psykologkompetanse, mens 24 prosent hadde inngått samarbeid med andre kommuner.

Psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er en liten gruppe, men har doblet seg i størrelse mellom 2015 og 2021: Antallet psykologårsverk økte fra 244 til over 500 årsverk. Fra 2020 til 2021 var det vekst i antall årsverk i alle fylker, bortsett fra Vestland, Nordland og Møre og Romsdal.

(©NTB)