*Nettavisen* Nyheter.

Utsett fødselen til midnatt

Skal du føde i disse dager? Utsett i så fall fødselen til etter midnatt – da får både mor og far mer permisjon.

Fedrekvoten i fødsels- og adopsjonspengeordningen øker fra fem til seks uker for barn født fra og med 1. juli 2006 – altså midnatt mellom fredag og lørdag.

Likt for mor og far
Utvidelsen er en forlengelse av den samlede stønadsperioden etter fødsel, som nå blir 44 uker med full lønnskompensasjon og 54 uker med 80 prosent kompensasjon. Ved adopsjon blir foreldrepermisjonen heretter henholdsvis 41 og 51 uker.

Utvidelsen betyr også at fedrekvoten blir like lang som den øremerkede perioden for mor etter fødselen. Utvidelsen gjelder fedre med rett til fedrekvote. Den ekstra uken permisjon går til mor dersom far ikke har rett til fødsels- eller adopsjonspenger, eller dersom mor er enslig forsørger eller det er gitt unntak fra reglene om fedrekvoten.

Regjeringen har sagt at den vil utvide denne til 10 uker på sikt.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Berit Almendingen

- Denne reformen har en klar likestillingsprofil. Det er en rettighet som fokuserer på mannlige arbeidstakeres forpliktelser som fedre. Jeg mener at det er viktig å investere i mannen, fordi også mannsrollen er i ferd med å forandre seg. Mange menn ser at omsorg kan være en nødvendig del av mannsrollen, og vi som samfunn har så visst bruk for menn i alle omsorgsyrker, sa Karita Bekkemellem i mai.

Nye barnebidrag
Også på en del andre områder innen Barne- og likestillingsdepartementets område i kraft 1. juli. Blant annet justeres barnebidragene.

Grunnlaget for beregning av barnebidrag justeres årlig hver 1. juli. De enkelte satsene og som legges til grunn for bidragsberegningen justeres på grunnlag av oppdatert statistikk og indeksregulering, og innebærer mindre justeringer.

Den største endringen ved årets justering av satsene skjer i den beregnede underholdskostnaden til barnet. Justeringen bygger blant annet på nye prismålinger fra SIFO (Statens Institutt for Forbruksforskning) og oppdatering av det vareutvalget som inngår i beregning av barnets forbruksutgifter.

Etter dette øker forbruksutgiftene til barnet i alle aldersgrupper: For barn under seks år er økningen 180 kroner per måned, for barn mellom seks og ti år 280 kroner per måned, og for barn over ti år 290 kroner per måned. Samtidig reduseres satsen for barnets boutgifter med 290 kroner per måned i alle aldersgrupper.

Alle løpende barnebidrag skal også indeksreguleres med 1,8 prosent fra 1. juli, dersom ikke annet er avtalt eller fastsatt i den enkelte sak.

Regne ut bidrag I så fall kan du brike trygdeetatens bidragskalkulator.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.