Utsetter Nokas-saken

Gulating lagmannsrett utsetter ankebehandlingen av Nokas-saken på ubestemt tid.

21.02.06 16:17

Nokas-saken skulle etter planen ha begynt i Gulating lagmannsrett 20. mars. Tirsdag informerte lagdommer Daniel Lunde partene om at saken blir utsatt på ubestemt tid. Den vil uansett ikke komme opp før sommerferien.

«Gulating lagmannsrett har, etter på ny å ha innhentet synspunkter fra de berørte aktørene i en eventuell ankesak, kommet til at det besluttes å utsette tidspunktet for påbegynnelse av eventuell ankeforhandling.» skriver dommeren til partene.

For knapp tid
Årsaken er at lagmannsretten ikke mener det er forsvarlig av hensyn til rettssikkerheten å starte ankebehandlingen allerede 20. mars. Da saken ble forhåndsberammet i lagmannsretten, trodde man at tingrettsbehandlingen skulle bli ferdig før nyttår. Det skjedde ikke. At saken har tatt lenger tid enn forventet, har ført til flere problemer som lagmannsretten nå tar konsekvensen av.

For det første mener lagmannsretten at det blir for kort tid mellom ankens utløpsfrist og starten på selve ankebehandlingen. Dommen i Nokas-saken faller i Stavanger tingrett fredag. Ankefristen er satt til 10. mars - bare 10 dager før ankeforhandlingen skulle begynne i Gulating. Lagmannsretten mener at 10 dager ikke er nok til å forberede ankebehandlingen av en så omfattende dom.

Økt bevismengde
For det andre ønsker ikke lagmannsretten at forhandlingen blir avbrutt av sommerens rettsferie på sju uker. Flere av forsvarerne har varslet en betydelig bevisøkning, og det kan ikke forventes at dette kan bøtes på ved å fjerne noe av bevisfremleggelsen fra tingretten. Dermed vil saken ta lenger tid enn antatt.

«Samlet sett er derfor lagmannsretten kommet at det av rettssikkerhetshensyn ikke er forsvarlig å opprettholde forhåndsberammelsen med oppstart 20 mars 2006.» skriver Lunde.

Tidligst etter sommerferien
Saken kan dermed tidlist starte opp i begynnelsen av august. Ny dato er ennå ikke fastsatt.

- Rettssaken utsettes fordi det ble for kort frist mellom ankefristens utløp og påbegynnelse av ny sak. Vi ønsket heller ikke noe avbrudd i saken i forbindelse med rettsferie i sommer. Dermed er saken utsatt til over sommeren, sier avdelingsdirektør i Domstoladministrasjonen, Ering Moe til TV 2 Nyhetene.

Klikk på bildet for å forstørre.

Må utvide leieperioden
Rettslokalene som er leid i forbindelse med rettssaken er betydelig påkostet med blant annet mye sikkerhetsutsyr. Det er bare avtalt leie av lokalene som tilhører menigheten Kristen Tjeneste i ett år. Domstoladministrasjonen er nå avhengig av å få utvidet leieavtalen dersom ikke store ekstrakostnader skal påløpe.

- Rettslokalene er leid for ett år. Vi må nå gå gjennom den biten og forhandle med utleier, sier Moe.

- Hva skjer om dere ikke får forlenget leieperioden?

- Det vil vi ikke spekulere i, sier Moe.

Pastor i Kristen Tjeneste, Trygve Brekke, sier til TV 2 Nyhetene at de vil gå inn for å forlenge leieperioden. Menigheten har siden i fjor sommer leid ulike lokaler i distriktet til menighetens aktiviteter.

- Blir det ankesak så blir det hos oss. Vi skulle gjerne vært tilbake i lokalene våre til sommeren, men får bare finne oss i å leve videre i hybeltilværelsen vår, sier Trygve Brekke.

Politiet i Stavanger har hatt planene klare ankesaken. Et hundretalls polititjenestemenn fra flere politidistrikt skulle etter planen vært involvert i sikkerhetsopplegg og transport.

- Alt må legges om. Vi får bare se bort fra vaktlistene vi har satt opp og lage nye, sier politimester i Rogaland, Olav Sønderland, til TV 2 Nyhetene.

Ifølge Sønderland er det foreløpig uklart om utsettelsen vil påføre politidistriktet ekstra utgifter.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.