Gå til sidens hovedinnhold

Utvalg: Lærerne har for svakt faglig fellesskap

Norske lærere har et svakere profesjonsfellesskap enn mange andre yrker og må få en bedre profesjonell forankring, anbefaler utvalg.

Det er en av hovedkonklusjonene til et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som har sett på lærerrollen.

Les også: Skoler og barnehager bør ikke stenge for å planlegge

Utvalget, som ble satt ned i kjølvannet av den opprivende lærerstreiken i 2014, leverte sin rapport til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mandag.

– Lærerprofesjonen blir ofte omtalt som en semi-profesjon og synes ha et svakere profesjonsfellesskap enn en del andre profesjoner. Det er viktig å styrke dette fellesskapet for å utvikle lærerrollen, forbedre undervisning og gi profesjonen en bedre faglig og profesjonell forankring, uttalte utvalgsleder Thomas Dahl under overrekkelsen.

Utvalget anbefaler å styrke profesjonsfellesskapet ikke bare på den enkelte skole, men også lokalt, regionalt og nasjonalt.

Kamp om tiden

Da lærerne gikk til storstreik i 2014 var det fordi skoleeier KS krevde at lærerne skulle være mer på skolen – nettopp for å få mer tid til «samarbeid, planlegging og profesjonsutvikling».

Utvalgslederen avviser imidlertid at rapporten støtter KS i at det er behov for at lærerne oppholder seg fysisk mer på skolen.

– Det er ikke omfanget av tiden som er viktig, det er hvordan den brukes. Studier viser at dersom lærerne opplever fellesmøtene som relevante for det de gjør i klasserommene, da opplever de arbeidssituasjonen sin som mindre belastende. Oppleves innholdet derimot ikke som relevant, da blir fellestiden et problem. Vi har funnet at det er en stor forskjell mellom skolene hvor gode de er på å organisere fellestiden slik at den føles relevant for lærerne, sier Dahl til NTB.

Møter der rektor informerer om kommunale planer eller strategiske valg i utdanningsetaten, fremheves som eksempel på ikke godt brukt fellestid.

Lærerløft

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, kaller rapporten meget god.

– Den er tydelig på at skoleeiere og -ledere må bli flinkere til å støtte lærerne i deres arbeid, istedenfor å detaljstyre og overstyre dem, sier han til NTB.

– Det å tro at man kan hoppe bukk over lærerne og bestemme over hva de skal bruke tiden sin på, det er ikke klokt, og det støtter rapporten, slik jeg leser den, sier Handal.

Direktør for utdanning i KS, Erling Barlindhaug, sier til NTB at rapporten understøtter viktigheten av det KS forsøkte å oppnå i 2014 – tid til å bygge sterkere profesjonsfellesskap.

– Vi tok opp dette spørsmålet i arbeidstidsforhandlingene den gangene nettopp for å legge rammene for å kunne bygge dette fellesskapet. Når det er sagt, så er arbeidstid bare ett av flere verktøy som kan bidra til dette. Fokuset vårt nå er hvordan vi kan nå dette målet, ikke hvilket verktøy man bruker, sier Barlindhaug til NTB.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier rapporten er en del av en større, pågående prosess for å styrke skolen.

– Lærerrollen er en utrolig viktig rolle, derfor ønsket vi oss et kunnskapsgrunnlag og et litt fastere ståsted for å arbeide videre med dette. Nå er det vår jobb å bruke dette politisk, sa Isaksen.

Han sier han foreløpig ikke vil komme med noen signaler nå om hvilke tiltak rapporten kan munne ut i. (©NTB)

Les også: Mattelærere mener matteprøven var for vanskelig

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?

Kommentarer til denne saken