Gå til sidens hovedinnhold

Utvalg: Vil fjerne kontantstøtten for å finansiere gratis barnehage

Vil fjerne kontantstøtten og behovsprøve barnetrygden.

Flertallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, går inn for å fjerne kontantstøtten, innføre gratis barnehage og behovsprøve barnetrygden.

Les også: Gratis barnehage er bedre enn 15 milliarder i trygd

Les også: NHO-topp vil fjerne kontantstøtten

Kontantstøtten foreslås fjernet for å finansiere gratis barnehage til alle barn. Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt fram mandag.

Flertallet vil heve satsene på barnetrygden – som ikke har vært hevet siden 1996 – og vil gjøre den avhengig av foreldrenes inntekt.

Et mindretall på tre foreslår å opprettholde barnetrygden som nå, men ønsker å forenkle og styrke moderasjonsordningen for foreldrebetaling i barnehager. Mindretallet ønsker også å skattlegge barnetrygden og bruke skatteinntektene pluss et tillegg til å øke satsene.

Les også: NHO positiv til likedelt foreldrepermisjon

Gratis barnehager

Utvalget, som har vært ledet av professor Anne Lise Ellingsæter, har beregnet kostnadene ved å innføre gratis barnehage til 11,6 milliarder kroner årlig. Samtidig vil en målretting av barnetrygden bety en innsparing på 9 milliarder kroner, midler som da vil gå til å finansiere gratis barnehage.

Både Venstre, SV og halvparten av Høyres programkomité har tidligere foreslått å gjøre barnehager gratis.

En oversikt utvalget har utarbeidet, viser at det i 2015 ble overført til sammen rundt 90 milliarder kroner til barnefamilier. Av disse går 80 milliarder til barnetrygd, kontantstøtte, foreldrepenger, offentlig driftsstilskudd til barnehager og fradrag for pass og stell av barn, skriver Aftenposten.

Halvparten av denne summen, 40 milliarder kroner, går til drift av barnehager. Siden det offentlige allerede betaler en stor andel av de totale utgiftene, blir merkostnadene ved å gjøre barnehager gratis også mindre.

Likedelt foreldrepermisjon

Utvalget ønsker å innføre en individuell rett til foreldrepenger og likedeling av foreldrepenger mellom foreldrene. Når det gjelder foreldrepermisjonen, skal tre uker før fødsel og seks uker etter fødsel reserveres mor. De resterende ukene bør ifølge utvalget fordeles med 20 uker på mor og 20 uker på far.

Samtidig foreslår utvalget at det skal innføres barnehageopptak hvert kvartal, og at skolefritidsordningen må utredes nærmere med tanke på å innføre gratis eller sterkt subsidiert skolefritidsordning på sikt. (©NTB)

Les også: Horne om familieytelser: - Foreldre må ha valgfrihet

Følg pressekonferansen med fremlegging av utredningen her:

Reklame

Ny bok: Husker du disse to idiotene?