DNB hadde på forhånd ventet en økning i prisen korrigert for sesongvariasjoner på 0,5 prosent, mens Handelsbanken hadde ventet en oppgang på 0,3 prosent. Isteden falt de sesongkorrigerte prisene med 0,2 prosent.

– Boligprisene i Norge utviklet seg svakt i juli, noe som er normalt for måneden. Juli i fjor var eksepsjonelt sterk både i prisutvikling og omsetning. Nå er vi tilbake til et normalt konjunkturforløp i boligmarkedet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

De spår at prisøkningen som økonomene hadde ventet, kommer først i august.

– Vi venter en liten oppgang i boligprisene i august, før prisene som normalt vil falle gjennom høsten. Vi tror også at den varslende renteøkningen i september fra Norges Bank vil få betydning for boligprisutviklingen fremover, sier Lauridsen.

Tror pandemioppgangen avtar

Administrerende direktør Carl O. Greving i Norges Eiendomsmeglerforbund spår også en liten oppsving på kort sikt når aktiviteten tar seg om etter sommeren.

Etter det venter han svakere prisutvikling.

– Gjennom høsten forventer vi at den sterkt pandemidrevne etterspørselen etter boliger avtar i takt med høyere renter og endret forbruksmønster. Dermed ligger det til rette for en svakere prisutvikling ut året. Oslo har nå korrigert moderat ned i fem måneder, og vanligvis vil øvrige landsdeler følge samme mønster etter en tid, sier han.

Boligprisene er nå 8,5 prosent høyere enn for ett år siden.

Ned i Oslo – opp i Bergen

I juli ble det solgt 5.041 boliger i Norge, noe som er 26,1 prosent færre enn i tilsvarende måned i fjor. Det ble også lagt ut 19,5 prosent færre boliger for salg. Det tok i gjennomsnitt 45 dager å selge en bolig.

Follo hadde den sterkeste prisveksten med en oppgang på 0,6 prosent korrigert for sesongvariasjoner. Kristiansand hadde svakest prisutvikling med en nedgang på 1,1 prosent sesongkorrigert.

Samme trend gjelder de fleste storbyene, med unntak av Bergen der prisene steg 1,1 prosent. I Oslo falt prisene med 0,2 prosent, i Trondheim falt de 1,3 prosent, i Tromsø falt de 1,5 prosent og i Stavanger-regionen falt de 2,6 prosent.

Bodø og Fauske har hatt den sterkeste oppgangen det siste året sett under ett, med en prisvekst på 14,7 prosent.

– 12-månedersveksten synker nå over hele landet, og vi venter at den vil fortsette å synke gjennom høsten etter den sterke oppgangen i boligprisene i 2020 og første kvartal i 2021, sier Lauridsen.