Valla angriper Kolberg

I Gerd-Liv Vallas forsvarsskrift gås det til frontalangrep på Aps mektige partisekretær Martin Kolberg.

24.04.07 12:39

Angrepet kommer i Vallas forsvarsskrift, som er forfattet av LO og Vallas daværende advokater Sten Foyn og Håkon Bleken.

Her angripes Kolberg for ikke å ha gått videre med sin informasjon etter at Kolberg ble kontaktet av Ingunn Yssen (IY) og ble kjent med hennes sykdomssituasjon.

I rapporten heter det at Kolberg «unnslo seg ansvar» i saken ved å si at Arbeiderpartiet ikke ville blande seg inn i LOs personalpolitikk.

I rapporten skinner det tydelig gjennom at Kolberg etter å ha pratet med Yssen burde ha ringt til henne og fortalt hvilke problemer Yssen slet med på jobb.

Nettavisen gjengir her den delen av rapporten som går på Valla-rapportens kritikk mot Kolberg:

«Det tragiske forhold at IYs arbeidsforhold kunne vedvare og utvikle seg i en stadig mer negativ retning må IY selv ta hovedansvaret for. I noen grad kan også personer som stod henne nær bebreides for ikke å ha foretatt seg noe. Det vises her som eksempel til vitneprovet fra Arbeiderpartiets sekretær Marin Kolberg.

Kolberg opplyste at han tidlig på vinteren 2006 ble kontaktet av IY som forklarte ham sin situasjon. Så vidt vi har oppfattet ble han ikke pålagt å ikke gå videre med dette til LOs ledelse. Derimot unnslo Kolberg seg mot å påta seg noe ansvar for ikke å ha gjort noe i sakens anledning ved å si at Arbeiderpartiet ikke kan blandet seg opp i LOs personalpolitikk.

Til dette er det to ting å si: Kolbergs holdning kan forsvares dersom han ikke oppfattet situasjonen så alvorlig som han nå fremstiller den. Det er godt mulig at det forholder seg slik, ettersom IY på det aktuelle tidspunkt ikke har samme interesse av å dramatisere situasjonen som hun har nå. Under denne forutsetning svekker Kolbergs vitneprov IYs troverdighet.

Under den forutsetning at Kolberg faktisk forsto situasjonen som så alvorlig som den nå fremstilles, fremstår det som uforståelig at han ikke gjorde noe i sakens anledning. Han er en meget nær venn av IY, men kjenner også GLV godt og møter henne ukentlig.

Å ta av telefonen for å gi en kort informasjon til LO-lederen om hvordan IY faktisk oppfattet sin situasjon er et godt stykke unna at Arbeiderpartiet blandet seg inn i LOs personalpolitikk.

Det ville derimot kunne være å anse som en klart medmenneskelig handling overfor IY, og som en real håndsrekning overfor GLV.»

- Ingen kommentar
Kolberg vil ikke kommentere saken.

- Kolberg har ingen ytterligere kommentarer til saken. Det han har sagt, har han sagt til utvalget, sier pressesekretær Eva Amble Larsen i Ap til Nettavisen.

Det er Dagsavisen.no som nå har offentliggjort hele Vallas forsvarskriv. Du kan lese hele rapporten her.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag