Oppgangen kommer etter en nedgang på 4,2 prosent fra november til desember.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at dagligvarehandelen bidro mest til oppgangen i januar, med en økning på 3,6 prosent i sesongjustert omsetningsvolum.

– Dagligvarehandel var blant næringene som bidro mest til nedgangen vi så i desember, som den også har gjort i flere av månedene etter at samfunnet åpnet opp igjen. Den forhåndsvarslede prisøkningen på mat fra 1. februar kan ha bidratt noe til økningen i januar, sier seniorrådgiver i SSB, Marius Bergh.

Også butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger bidro til oppgangen, med en oppgang på 2,0 prosent i januar. Her var oppgangen størst for butikkhandel med interiørartikler.

For drivstoff og netthandel var det en nedgang i januar, som bidro til å dempe den samlede oppgangen i omsetningsvolumet i denne perioden.

På forhånd hadde DNB ventet en oppgang på 0,3 prosent i varehandelen.

– DNBs transaksjonsdata tyder på en moderat oppgang i forbruket i januar. Norges Bank anslo i desember en nedgang i det private forbruket på 1,5 prosent i 2023. En oppgang i detaljomsetningen i januar kan indikere husholdningene er mer motstandsdyktige enn forventet, skrev seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets i sin morgenrapport mandag før SSB-tallene ble publisert.