*Nettavisen* Nyheter.

Varsko fra Finanstilsynet

Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Foto: Falch, Knut (Scanpix)

Er bekymret for livsforsikringselskapene.

04.10.10 13:00

I rapporten «Finansielle utviklingstrekk 2010» melder Finanstilsynet at norske banker stort sett vil klare grunnkravet om en kjernekapital på seks prosent nå, og at bankenes soliditet, målt med kjernekapitalandelen, har blitt styrket i år sammenlignet med slutten av 2009.

Men det nye tilleggskravet om en kapitalbevaringsbuffer på 2,5 prosent på toppen av dette, fra og med 2016-2018, vil imidlertid stille nye krav også til norske banker.

- Summen av de nye kravene gjør det nødvendig at norske banker også i årene som kommer benytter en vesentlig del av sine overskudd til å styrke egenkapitalen, sier finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo i en kommentar.

Verre er det imidlertid for forsikringsselskaper som må tilpasse seg EUs nye regler for forsikringsselskaper (Solvens II) som skal gjelde fra 2013.

«I Norge kan det se ut som om det er livsforsikringsselskapene som vil stå overfor de mest krevende utfordringene som følge av nytt regelverk. De vil trolig ha behov for mer kapital, må tilpasse virksomheten til betydelige endringer i kapitalforvaltningsreglene og gjennomføre store tekniske tilpasninger», heter det i Finanstilsynets rapport.

Livsforsikringsselskapenes resultater er i betydelig grad påvirket av utviklingen i verdipapirmarkedene. Utviklingen i norske og utenlandske aksjemarkedene slår direkte inn i livsforsikringsselskapenes resultater. Også renteutviklingen påvirker verdien på obligasjonsbeholdningen, men dette får likevel ikke like store utslag som aksjekursutviklingen. Etter et godt første kvartal 2010 bidro nedgangen i aksjemarkedene i andre kvartal til å trekke avkastningen ned. Avkastningen på obligasjonsporteføljen var imidlertid positiv som følge av rentefallet

«Norske livsforsikringsselskaper har betydelige utfordringer knyttet til kapitalkravene under Solvens II. Samlet tapspotensial for selskapene overstiger størrelsen på bufferkapitalen, som indikerer at de samlet sett har underdekning i forhold til det forventet kapitalkrav under Solvens II», skriver tilsynet.

«Finanstilsynet ser et behov for å foreta en vurdering av de norske virksomhetsreglene livsforsikringsselskapene i lys av Solvens II-regelverket. Det tas sikte på å fremme endringer i regelverket til Finansdepartementet senest i 1. kvartal 2011», melder tilsynet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.