Varsler flom i sju fylker

Foto: (Scanpix)

Varmt vær de neste dagene vil føre til kraftig snøsmelting. Nå advarer NVE mot flom og skred.

18.05.10 19:59

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler flom de neste tre dagene i fylkene Telemark, Buskerud, Oppland, Hedmark, Nordland, Troms og Finnmark.

- Kraftig snøsmelting
På Østlandet vil snøsmeltingen nå skyte fart på grunn av økte temperaturer.

- Det er meldt varmt vær på Østlandet de nærmeste dagene. Dette vil føre til kraftig snøsmelting og vannføringsøkning i vassdrag som har hovedtyngden av nedbørfeltet mellom 800 og 1200 moh. Vannføringen kan gå opp i middelflom, skriver NVE i sitt flomvarsel.

I vassdrag med hovedtyngden av nedbørfeltet under 800 moh., er det meste av snøen smeltet, og det ventes ikke vannføringsøkning av betydning.

I vassdrag over 1200 moh., vil smelteintensiteten og vannføringsøkningen være moderat.

- Jorden er mettet med vann og ytterligere tilførsel fra snøsmelting og regn gjør at skredfaren vil være høy, advarer NVE.

- Vil etter hvert synke
I Nord-Norge har varmt vært allerede ført til flom og flere ras.

- Varmt vær har ført til stor snøsmelting, flom og skredfare i Nordland, Troms og Finnmark. Det er registrert vannføring rundt 50-årsflom i flere lavereliggende, små vassdrag, skriver NVE i flomvarslet for fylkene i Nord-Norge

Men i nord vil vannføringen synke utover i uka.

- Det er meldt noe nedbør de nærmeste dagene, men kjøligere vær gjør at vannføringen etter hvert vil synke i hele landsdelen. I Finnmark ventes vannføringen i små og middels store vassdrag å kulminere i løpet av i dag eller i morgen. I Troms og Nordland har vannføringen i små og middels store vassdrag mange steder kulminert eller det ventes kulminasjon i løpet av dagen, står det i flomvarslet.

- Mer i større vassdrag
- I høyereliggende og større vassdrag stiger vannføringen. På Finnmarksvidda ventes kulminasjon under middelflom mot slutten av uka. I Tanavassdraget ventes vannføringen å kulminere på et nivå rundt middelflom i løpet av torsdag. I Troms og Nordland ventes vannføringen i de større vassdragene å kulminere rundt middelflom i dag eller i morgen, står det videre.

Også for Nord-Norges del advares det mot at jorden er mettet med vann, og at skredfaren derfor fortsatt er høy de neste dagene.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.