Gå til sidens hovedinnhold

Varsler flom i sju fylker

Regn og snøsmelting vil onsdag og torsdag føre til flom en rekke steder i Sør-Norge.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler om flom i både Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus, Oslo og Østfold onsdag og torsdag.

- Regn sammen med snøsmelting ventes å gi vannføring omkring 5-årsflom i små vassdrag med hovedtyngden av nedbørfeltet mellom 100 og 400 moh., skriver NVE på sine nettsider.

- Vannføring steget betydelig
Det er mildt og snøsmelting i lavlandet langs Skagerrak-kysten og rundt Oslofjorden. Det har ført til at vannføringen har steget betydelig i små vassdrag som har snø og hovedtyngden av nedbørfeltet under 400 meter over havet.

- Det ventes regn i hele området fra tirsdag ettermiddag og utover onsdagen. Nedbøren vil bre seg fra sørvest. Det ventes vannføring omkring 5-årsflom i små vassdrag med hovedtyngden av nedbørfeltet mellom 100 og 400 moh. Kulminasjon ventes i løpet av onsdag/torsdag, skriver NVE.

Det påpekes at enkelte mindre skred langs bekkeløp kan bli utløst, og at situasjonen er følsom for temperatur- og nedbørforholdene.

For innsjøer i lavlandet i disse fylkene, vil økende vannføring forårsake råker og overvann spesielt langs land.

Områdene med svekket is ved innløps- og utløpsos vil øke i størrelse.

- Ikke nødvendigvis skadeflom
Det varsles flom når det ventes en vannføring med mer enn 5 års gjentaksintervall. Det varsles stor flom når vi venter vannføring med mer enn 50 års gjentaksintervall.

- Et flomvarsel er ikke nødvendigvis et varsel om skadeflom, påpeker NVE.

Les også: Knallforhold for påskeskituren

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot