Gå til sidens hovedinnhold

Varsler flomfare i flere fylker

Flomfare på gult nivå i bekker og elver på Østlandet, i Telemark og Agder.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler flomfare på gult nivå for deler av Østlandet, Telemark og Agder.

Varselet som er sendt ut onsdag, gjelder fra onsdag til torsdag.

- Dette varselet gjelder ikke flom i de store vassdragene, men bekker og elver som drenerer fra snødekte områder opp til 700-1000 meter over havet, sier vakthavende hydrolog Inger Karin Engen i NVE til Nettavisen.

Se oppdatert varsel på varsom.no

Det er også sendt ut jordskredvarsel for Østlandet, Telemark og deler av Trøndelag for samme periode. Det er varsel på gult nivå og det gjelder for jord-, sørpe- og flomskredfare.

- Bakgrunnen for varselet er at vi forventer stigende temperaturer, så det er ren snøsmelting det dreier seg om, sier Engen.

Gult er det tredje aktsomhetsnivået etter rødt og oransje. Gult nivå betyr at situasjonen er utfordrende, krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

NVE anbefaler rensing av dreneringsveier og stikkrenner.

«Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring», heter det i varselet.

- Hva når det gjelder vårflom i de store vassdragene, er faren økende eller minkende?

- Vi kommer med et nytt varsel rett over helgen, men faren er nok litt mindre enn hva vi ga uttrykk for i den siste vårflomanalysen 9. april, sier hydrologen.

Se obs-varsel fra Meteorologisk institutt

Les også

Varm dag i vente i Sør-Norge

Kommentarer til denne saken