– Utfordringen har vært å finne kraftige inndekkinger og omprioriteringer for å få budsjettimpulsen ned og få ned presset i norsk økonomi, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) da han redegjorde for endringene i revidert nasjonalbudsjett torsdag.

Han viser til at regjeringen bare henter halvparten av ekstrautgiftene knyttet til Ukraina, korona og strømpriser fra oljefondet, og sånn sett bruker 30 milliarder oljekroner mindre enn den samlede utgiftsøkningen i budsjettet.

– Vi gjør klare omprioriteringer og legger oss lavere på oljepengebruken enn Norges Bank har lagt til grunn, sa han.

(©NTB)