Ifølge Dagens Næringsliv (DN) skal Jan Christian Vestre (Ap) ha møter i handelsdepartementet og finansdepartementet. Turen går til den amerikanske hovedstaden Washington D.C søndag 12. mars.

– Dette er en av de viktigste sakene for oss om dagen, sier næringsministeren.

Møtene skal handle om Inflation Reduction Act (IRA), som gir hundrevis av milliarder dollar i subsidier og skatteletter til fornybar energi og nullutslippsteknologi og som samtidig skal sikre arbeidsplasser i USA.

Samtidig har regjeringen Ifølge DN nedsatt en arbeidsgruppe av blant andre toppbyråkrater fra Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet. Den skal se på hvordan Norge kan knytte seg tettere til EU og deres reaksjon på IRA-pakken, samt hvordan Norge kan få unntak fra amerikanske regelverket for å unngå å bli diskriminert

Nylig skrev Energi og Klima , som er Norsk klimastiftelses nettavis, at Norge mener det må være mulig å bruke batterier produsert i Norge når USA skal innføre støtteordninger for produksjon av elektriske kjøretøy.

(©NTB)