- Vi protesterte på det nye regelverket. Vi sa at det var ren galskap, men politikerne skar igjennom og sa at vannskutere skulle være likeverdig andre fartøy, men vannskuter er ikke et fartøy. Det er et leketøy som går i 60 - 70 knop. Har du noen gang kjørt bil i 100 kilometer i timen uten lys?

Åsmund Nilsen er oppgitt. I dag gir han opplæring i båtførerprøven og VHF-sertifikat. Store deler av livet har han jobbet som navigasjonsoffiser, blant annet om bord på Kystverkets fartøy.

Før regelendringene i 2017 måtte vannskutere holde 5 knop når de var nærmere enn 400 meter fra land. Nå har de samme fartsbegrensninger som vanlige fritidsbåter.

- Hadde ikke skjedd

Etter to vannskuter-ulykker der Vibeke Skofterud og 16 år gamle Henrik Auestad Skjørshammer omkom, har det igjen blitt debatt rundt restriksjoner.

- Når et så flott menneske som Vibeke Skofterud ødelegger seg så reagerer man. Jeg tror ikke hun kjørte uvørent. Hun var en voksen dame, og hun forholdt seg til regelverket. Hadde reglene sagt at hun ikke kunne kjøre fortere enn 5 knop, så hadde hun fulgt dem. Da hadde ikke dette skjedd, sier Nilsen. I dag er det 30 knop fartsgrense i Hovekilen der Skofterud omkom.

- Ikke mangel på lover

- Debatten om forbud mot vannskuter er vi ferdig med. Det gamle regelverket brøt med EØS-regler (les egen sak), sier leder Christian Hammernes i Norges Vannscooterforbund.

- Fokuset må bort fra fartøystype og over på førerne av fritidsbåter. Moderne vannskutere er båter de også. Seriøse, kraftfulle og sikre fartøy med brems og en fantastisk bruks- og manøvreingsevne, men de må på lik linje med andre båter brukes med respekt, i forhold til kapasitet og gjeldende lovverk. Man kaller da ikke en sports- eller touring-mc for leketøy heller?

Man fjernet en særforskrift som gjaldt vannskuter og sitter igjen med alle andre lover som regulerer ferdsel på sjøen

- Det mangler ikke på lovverk, men det er mangel på respekt og kunnskap, samt mangel på politiressurser for å håndheve gjeldende lover og forskrifter, sier han.

Bedre opplæring

Selv om Hammernes og Nilsen er svært uenig om bruk av vannskuter, er de enige om at opplæringen må bli bedre før folk kan ferdes på sjøen.

Nilsen mener at alle bør ha opplæring, ikke bare de født etter 1980.

- Tenk hvor mange som kjører båt uten å ha navigasjonsforståelse. Jeg ønsker å slutte å få se det at folk har drept seg fordi vi som jobber på sjøen ikke når fram med vårt syn, sier han.

Leder Hammernes i vannskuterforundet mener at båtførerprøven bør bli bedre, og at alle bør få bedre opplæring i å ferdes på sjøen, uavhengig av hva slags båt de har.

- Det vi sliter mest med, er å fortelle våre medlemmer og politikere hvilke regler som faktisk gjelder, sier han og viser til dette faktaskrivet der de har samlet et lite utvalg gjeldende lover og forskrifter.