Gå til sidens hovedinnhold

Viggo Kristiansen har fått besøksforbud overfor de etterlatte

Baneheia-dømte Viggo Kristiansen er ilagt et besøksforbud overfor de etterlatte i saken. Politiet ber også om ny DNA-prøve.

Besøksforbudet vil bli forkynt Kristiansen via Agder politidistrikt, bekrefter hans forsvarer Arvid Sjødin overfor NTB.

– Det finnes ikke noe konkret grunnlag for å iverksette dette besøksforbudet. Derfor har jeg bedt politiet om en ytterligere begrunnelse, sier Sjødin.

I sin begrunnelse for besøksforbudet viser Oslo-politiet til at det «er grunn til å tro at Viggo Kristiansen ellers vil krenke de etterlattes fred», noe advokaten mener er usant.

– Det har ingen betydning for Viggo om han har et sånt besøksforbud. Den siste ting i verden han vil gjøre, er å ta kontakt med noen av de etterlatte, så dette er bare et spill for galleriet etter min mening, sier advokaten.

Ønsker ikke å kommentere

– Det er som kjent besluttet at han er ilagt besøksforbud overfor de etterlatte. Hvem dette konkret dreier seg om ønsker vi ikke å opplyse om, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

De ønsker ikke å kommentere bakgrunnen for og innholdet i avgjørelsen utover at det er til beskyttelse for de etterlatte.

Det er også Oslo politidistrikt som har ansvar for etterforskningen av straffesaken, og det er satt sammen et team bestående av erfarne etterforskere, analytikere og politiadvokater.

– Arbeidet i saken er godt i gang. Politiet vil ikke gå nærmere inn på etterforskningen, eller bestemte etterforskningsskritt, opplyser politiet.

Gjelder i ett år

Besøksforbudet gjelder i ett år og er ilagt etter begjæring fra de etterlatte. Det kan påklages. Sjødin sier dette kan bli aktuelt, men at det foreløpig ikke er gjort.

– Det er lite trolig at vi tar dette til retten, det har ingen hensikt, men vi vil ha begrunnelsen, sier han.

I svaret til Oslo-politiet ber advokaten om utdypende begrunnelse for hvorfor de mener det er «grunn til å tro at Viggo Kristiansen ellers vil krenke de etterlattes fred».

– Vi er kjent med at det ikke kreves sannsynlighetsovervekt, men det må foreligge en nærliggende og reell risiko som må vurderes på bakgrunn av tidligere handlinger, trusler eller andre særlige forhold som tyder på at det er fare for overgrep, skriver advokaten.

Det var TV 2 som først meldte om saken.

Ber om ny DNA-prøve

Samtidig som han fikk beskjed om besøksforbudet, ble Kristiansen også bedt av Oslo politidistrikt om å avlegge ny DNA-prøve. Sjødin opplyser til NTB at Kristiansen samtykker til dette, men han vil ikke at prøven skal tas av Agder politidistrikt.

– Det handler om tillit, og de har sagt fra seg arbeidet i den saken der, og da får de holde seg vekk. Vi må ha tillit til dem som gjør det, sier Sjødin.

Oslo politidistrikt har ansvaret for etterforskningen i den gjenåpnede saken. I forespørselen skriver de at utviklingen siden 2000 medfører at referanseprøver i dag har flere markører og kan være bedre egnet til sammenligning med spor.

DNA har vært et av de store stridstemaene i saken, skriver VG. DNA-bevis knyttet Jan Helge Andersen til drapet, men det ble aldri gjort lignende funn mot Kristiansen. Andersens forklaring var viktig for at Kristiansen ble dømt.

Men det er blitt funnet mannlig DNA som ikke kunne stamme fra Andersen, på jentene. Den aktuelle DNA-profilen er forenlig med 54,6 prosent av den mannlige befolkningen, deriblant Viggo Kristiansen.

Løslatt

Mandag snudde påtalemyndigheten i spørsmålet om løslatelse, og tirsdag kom en enstemmig Høyesterett fram til at Kristiansen skulle slippes fri. Kristiansen ankom barndomshjemmet i Kristiansand klokken 3.20 natt til fredag.

I 2002 ble Viggo Kristiansen og den tidligere kameraten Jan Helge Andersen dømt for å ha voldtatt og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia.

I februar i år ble Kristiansens sak gjenåpnet av Gjenopptakelseskommisjonen. Oslo politidistrikt etterforsker den gjenåpnede straffesaken for å avgjøre om det blir ny hovedforhandling eller frifinnende dom for Kristiansen.