Gå til sidens hovedinnhold

Vil beskytte e-posten din

Etter flere e-post skandaler i høst vil Datatilsynet gjøre det vanskeligere å sniktitte i e-posten din.

- Det eksisterende regelverket er nok dekkende, sett med våre øyne, sier direktør Georg Apenes i Datatilsynet i en pressemelding torsdag.

- Men i løpet av høsten har vi sett et behov for tydeliggjøring og detaljering av reglene av hensyn både til arbeidstakere og arbeidsgivere.

Revisjon av personopplysningsloven
I samarbeid med Fornyingsdepartementet og Justisdepartementet skal Datatilsynet skjerpe reglene for bruk av e-post.

I dag legger personopplysningsloven opp til at arbeidsgiverne selv utformer reglene, og avveier egne behov mot arbeidstakernes behov for personvern.

- Tilsynene har vist oss at arbeidsgivere i liten grad har utformet nødvendige retningslinjer for bruk av e-post, påpeker Apenes.

Det har i mange år vært forutsatt at personopplysningsloven skal revideres, og at dette arbeidet skulle påbegynnes i 2005.

- Det er viktig at partene vet hvilke spilleregler som gjelder, og at disse ikke endres hvert år, selv om området preges av rask utvikling, sier Georg Apenes.

Utfordrende
Det er en stor utfordring å lage et lovverk som ikke legger unødvendige og uønskede hindringer i veien for god bruk av ny teknologi.

- For Datatilsynet er det også viktig at det ikke blir for mange forskjellige lover og kontrollinstanser som ivaretar personvernet. Dette vil kunne medføre personvernregler som er vanskelige å forstå, og kanskje også innføre gråsoner der man kunne trenge klarhet, sier Apenes.

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto