Vil frede 276 km jernbane

Jernbaneverket foreslår at Krøderbanen, Numedalsbanen og ni andre banestrekninger blir vernet i en «Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen».

25.04.04 15:26

Forslaget omfatter til sammen 276 kilometer jernbane - derav seks banestrekninger der det i dag drives museumsjernbaner, fire nedlagte banestrekninger, og Bratsbergbanen på strekningene Notodden-Hjuksebø og Nordagutu-Skien.

Verneplanen har også en del II, som handler om «objekter og miljøer». Der er det satt fram forslag om vern av til sammen 27 stasjonsbygninger og andre verneverdige kulturminner, deriblant Tretten stasjonsby, Dovre stasjon, Trengereid stasjon, Elsfjord stasjon, Bergensbanens rallarvei og Ofotbanens rallarvei.

Museumsjernbaner

Forslaget til verneplan er nylig sendt på høring til berørte kommuner og fylkeskommuner, museumsjernbanene og andre høringsinstanser. Høringsfristen er satt til 1. juli.

I høringsnotatet er seks banestrekninger plassert i «vernekategori A», og foreslått fredet etter kulturminneloven. Dette gjelder Urskog-Hølandsbanen fra Sørumsand til Fossum, Krøderbanen fra Vikersund til Krøderen, Setesdalsbanen fra Grovane til Røyknes, Flekkefjordbanen fra Flekkefjord til Sira, Rjukanbanen fra Mæl til Rjukan og Thamshavnbanen fra Løkken til Thamshamn.

Ingen av disse strekningene har i dag ordinær trafikk. Men med unntak av Flekkefjordbanen benyttes de som museumsbaner til turist- og veterantogkjøring.

Levende historie

- Levende norsk jernbanehistorie lar seg ikke overlevere til nye generasjoner uten å inkludere museumsjernbanene, og involvere de frivillige miljøene som er bygd opp rundt museumsbanene og Norsk Jernbaneklubb, skriver Jernbaneverket i høringsnotatet.

- Sett med etterpåklokskapens øyne må vi erkjenne at en viktig del av jernbanens kulturarv er blitt berget som følge av arbeid nedlagt på frivillig basis, og ikke som et resultat av statens arbeid med å ivareta egen kulturarv, heter det videre.

Kommunale vedtak

Jernbaneverket foreslår at fem banestrekninger i en "vernekategori B" blir vurdert vernet etter plan- og bygningsloven. Dette forutsetter kommunale vedtak i en rekke kommuner.

Følgende banestrekninger er tatt med i denne gruppen: Gamle Vossebanen på strekningen Trengereid-Garnes-Midttun, Bergensbanen fra Finse til Høgheller, Tinnosbanen fra Tinnoset til Notodden, Numedalsbanen fra Flesberg til Rødberg, og de to strekningene på Bratsbergbanen.

Fornyelse

Senioringeniør Terje Hauger i Jernbaneverket opplyser til NTB at arbeidet med verneplanen har pågått siden 1997, og at forslaget allerede har fått praktisk betydning.

Dette er tilfelle blant annet på fem banestrekninger som er i bruk, og der Jernbaneverkets vil utarbeide såkalte "formingsveiledere". Hensikten er å bevare banenes formspråk, og sørge for at kulturminner blir tatt med som en av premissene ved fornyelse og videre utvikling av banene.

Disse fem banene - i «vernekategori C» - er Kongsvingerbanen, Gjøvikbanen, Flåmsbana, Raumabanen og Ofotbanen.

- På disse banene gjør vi ikke ting som vanskeliggjør vernet, sier Terje Hauger. (NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.