I midten av august ble Molde-spiller Babacar Sarr frikjent for straff i voldtektssaken mot ham. I retten la påtalemyndigheten ned påstand om fengselsstraff i fire år.

Romsdal tingrett dømte ham likevel til å betale erstatning. Grunnen til at han kan bli dømt til å betale erstatning, men likevel ikke får fengselsstraff, er fordi beviskravet er strengere for å bli idømt straff enn erstatning.

Påtalemyndigheten, representert ved statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim i Møre og Romsdal, anket saken med det samme.

Les også: La fram lydklipp i retten - som bevis mot voldtektstiltalt Molde-spiller

- Hadde samleie mens hun sov

Dagen etter at dommen falt kontaktet den fornærmede kvinnen stjerneadvokaten John Christian Elden fordi hun ønsket å bytte bistandsadvokat.

- Hun ville at jeg skulle bistå henne i lagmannsretten med å få saken på rett spor, slik at det blir samstemming mellom straffedommen og erstatningsdommen, sier Elden til Nettavisen.

- Hun kom med en generell henvendelse, sikkert fordi jeg har drevet med denne typen saker tidligere. Ofte er det lurt med nye øyne i en sak når den går til en ny rettsinstans, for å se om man finner andre innfallsvinkler og andre tilnærminger.

Les også: Voldtektstiltalt Molde-spiller henges ut på nett

I dommen mot Sarr heter det blant annet:

«Rettens leder, Ole Ingar Ødegård, er kommet til at Sarr utvilsomt har foretatt handlingen, at han handlet forsettlig og at vilkårene for oppreisningserstatning dermed er til stede.»

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Også meddommerne støttet dette synet da erstatningsspørsmålet ble drøftet:

«(...). Meddommerne XX og YY er av den oppfatning at det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at Sarr har hatt samleie med AA (kvinnen, red. anm.) mens hun sov, og at hun i kombinasjon med beruselse ikke var i stand til å motsette seg dette», heter det i dommen.

Sarr har anket

Sarr ble dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning (erstatning for tort og svie).

- Jeg har lest dommen og sett saksdokumentene, og mener hun har en god sak å gå videre med. Spørsmålet er om vi må utvide bevisførselen når saken går til lagmannsretten. Det er en av oppgavene jeg skal se nærmere på, sier Elden.

- Retten har lagt til grunn at det har funnet sted et overgrep, og at hun skal tilkjennes erstatning som fornærmet i saken. Selve straffesaken er politiets oppgave, men vi kan supplere med bevisførsel fordi dommen som foreligger nå virker uforståelig. Nå er han delvis dømt og delvis frifunnet. Vi mener det bør være et klart svar. Målet er å få et entydig resultat på skyldspørsmålet. Om vi får det er et annet spørsmål.

Sarrs forsvarer Øyvind Panzer Iversen sier til Nettavisen at de har anket dommen på betaling av oppreisningserstatning.

- Vi er trygg på de faktiske forhold og bevisførselen, sier han om den kommende runden i lagmannsretten.

Forsvarer: - Tips i begge retninger

Elden sier han har mottatt tips i saken etter at dommen ble kjent i media. Han sier også at han vil se nærmere på forhold ved spilleren som har vært omtalt i pressen, og som kan bidra til å styrke bevisførselen mot Sarr.

- Vi har fått inn en del tips fra personer som kan si noe om adferden til denne fotballspilleren knyttet til tilsvarende situasjoner. Vi har bedt politiet se nærmere på dette. Om det stemmer eller ikke stemmer vet vi ikke noe om ennå. Det må vi få svar på etter ytterligere etterforskning.

Les også: Molde-kaptein feilaktig navngitt som spiller siktet for voldtekt

- Men tips er vel ikke å anse som bevis?

- Vi får se hva som kommer ut av det. Vi kan ikke drive forhåndsdømming på episoder vi er tipset om. Tips kan være riktige, og de kan være feil.

Sarrs forsvarer hinter om at de også kan ha mottatt interessante tips.

- I en slik sak, med mye medieomtale, vil det komme tips i den ene og andre retningen. Jeg synes det er ryddigere med ytterligere bevisførsel til saken når den kommer opp i lagmannsretten, sier Panzer Iversen til Nettavisen.

Det har ikke lykkes for oss å få en kommentar fra politiadvokat ved Molde politistasjon Laura Havdal.