Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha nye tiltak for å bremse norsk trygdeeksport

- Norske velferdsytelser kan gå til personer som kanskje aldri har satt sine bein på norsk jord.

OSLO (Nettavisen): Mandag kom ferske Nav-tall som viser at det i fjor ble utbetalt 7,1 milliarder kroner trygdekroner til mottakere i utlandet. Den store potten er alderspensjon og uføretrygd (tilsammen 5,8 milliarder kroner), og her er de fleste mottakerne norske statsborgere.

For dagpenger og kontantstøtte er bildet et annet. Ni av ti mottakere av dagpenger (119 millioner kroner) og kontantstøtte (44 millioner) i utlandet var utenlandske statsborgere.

Les også: Nær 80.000 får utbetalinger fra Nav i utlandet

Barnetrygd, foreldrepenger og kontantstøtte utgjør til sammen 353 millioner kroner, mens sykepenger utgjør 439 millioner kroner.

Til sammen mottok norske statsborgere bosatt i utlandet 4,2 milliarder kroner i 2017. Personer med utenlandsk statsborgerskap bosatt i utlandet mottok 2,9 milliarder kroner.

Vil knytte til statsborgerskap

Fremskrittspartiets Erlend Wiborg, som leder Stortingets arbeids- og sosialkomite, mener noen av utbetalingene er problematiske og trekker særlig fram barnetrygd og kontantstøtte. Under valgkampen i fjor var Frp og partileder Siv Jensen på banen og lovet at Norge ikke skal bli «Europas sosialkontor».

- Jeg mener slike tall gir god grunn til å se nærmere på om vi bør knytte norske velferdsytelser til statsborgerskap, eller at man faktisk må bo i Norge for å motta visse ytelser. Frp ser allerede på dette, gjennom et utvalg jeg leder, sier Wiborg i en epost til Nettavisen.

Unntak for pensjon

- At norsk velferdsytelser kan gå til personer som kanskje aldri har satt sine bein på norsk jord kan bidra til å svekke oppslutningen om de norske velferdsytelsene – da det ikke oppleves som rettferdig og rimelig.

- Skal utbetalinger til pensjonister i utlandet også rammes av nye tiltak?

- Pensjon er en opptjent rettighet som man har betalt inn til gjennom et langt liv. Barnetrygd og kontantstøtte er noe man får uavhengig av om man har betalt inn eller ikke, sier Wiborg.

Nedgang for barnetrygd og foreldrepenger

I 2017 hadde Nav økte utbetalinger til utlandet på alderspensjon, arbeidsavklaringspenger, kontantstøtte og ytelser til gjenlevende. Derimot var det nedgang i utbetalingene til sykepenger, dagpenger, uføretrygd, barnetrygd og foreldrepenger, ifølge en pressemelding fra Nav.

- Regjeringen har allerede gjennom stortingsmelding nummer 40 om velferdseksport tidligere i år fått med Stortinget på å jobbe for å få kostnadsjustert flere ytelser, dersom de tas med til utlandet. Det er bra, men jeg mener tiden er inne for å vurdere ytterligere tiltak, sier Wiborg til Nettavisen.

Reklame

Hva skjer dersom man vinner 925 millioner?