Gå til sidens hovedinnhold

Vil hindre at Sleipner hogges opp

Støttegruppen for de etterlatte etter Sleipner-ulykken har gått til retten for å hindre at vraket av Sleipner hogges opp.

Gruppen har foreløpig ikke avklart om den vil anlegge en privat straffesak i forbindelse med ulykken, melder TV Hordaland. Men nå har staten ved Justisdepartementet frigitt vraket, og de nåværende eierne, Eide Marine Services, vil hogge det opp så fort som mulig på grunn av de store lagringskostnadene.

- Ytterligere undersøkelser
Støttegruppen har i Oslo tingrett begjært en midlertidig forføyning, der de krever at staten ved Justisdepartementet sørger for at vraket av hurtigbåten ikke hogges opp før det er avklart om det vil bli reist en privat straffesak eller erstatningssak mot staten, og eventuelt til saken er gjennomført. Avklaringen vil skje innen høsten 2004.

Støttegruppen mener vraket av hurtigbåten må beholdes for ytterligere undersøkelser. «Vraket vil nødvendigvis tjene som et viktig bevismiddel i forbindelse med en anførsel om mangelfull kontroll/godkjenning av fartøyets konstruksjon og egenskaper», heter det i begjæringen.

Kravet om å vente med opphoggingen skal etter planen behandles av tingretten i slutten av april.

Frigitt i januar
Frigivelsen av «Sleipner» skjedde først etter at dommen mot kaptein Sverre Johan Hagland, som førte hurtigbåten, og rederiet Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD) var rettskraftig i januar.

Inntil da sto Justisdepartementet som eier. Departementet dekket lagringskostnadene, som var kommet opp i nesten 3 millioner kroner da skipsvraket ble frigitt til bergingsselskapet i februar i år.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar