*Nettavisen* Nyheter.

Vil nekte leger refusjon

Høyres sosialpolitiske talsmann vil straffe leger som ikke vurderer om det fins andre oppgaver som den sykemeldte kan klare å utføre på jobben. Hva syns du?

03.02.04 21:18

For å få sykemeldte raskere tilbake i arbeid ble det fra nyttår innført en plikt til å vurdere yrkesrettet attføring så tidlig som mulig og senest ved utløpet av sykepengeperioden.

Legen som vurderer om en pasient skal bli sykemeldt, skal samtidig ta stilling til om pasienten er frisk nok til å utføre andre og mindre belastende arbeidsoppgaver enn de pasienten allerede har på sin arbeidsplass.

- Bør fratas refusjon
Nå viser det seg at bare 30 prosent av sykemeldingene inneholder en slik vurdering. Per i dag får leger 35 kroner i refusjon fra Rikstrygdeverket per sykemelding. Høyres sosialpolitiske talsmann Bent Høie mener det er på sin plass å nekte legene som ikke foretar vurderingen, denne tilbakebetalingen.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Vi er nå i en situasjon med veldig høyt sykefravær, og store utfordringer knyttet til økende utgifter i forbindelse med utbetaling av folketrygd. Å foreta den vurderingen som er en del av reformen «Inkluderende arbeidsliv» er en del av legenes jobb, og den må gjøres fullt og helt sier Høie til TV 2 Nettavisen.

Også sosialminister Ingjerd Schou vil gi legene et spark bak, selv om hun foreløpig har vurdert å gå like langt som Høie, melder TV 2 Nyhetene.

Sykefraværet i Norge økte ifjor med 0,4 prosentpoeng . Aller størst er problemet med langtidssykemelding.

Krever bedre oppfølging
- Det er viktig at legene bidrar til at personer som blir helt eller delvis sykemeldt, blir fulgt opp. Forskning viser at sykemeldte som ikke får oppfølging med stor sannsynlighet aldri vender tilbake til arbeidslivet. I tråd med den nye reformen er det legens oppgave å ta opp med pasienten hvilke oppgaver personen kan utføre på tross av sin sykdom, påpeker Høye.

Sykepenger koster staten rundt regnet 30 milliarder kroner i året. I tillegg kommer ekstrautgifter som faller på private arbeidsgivere.

- De aller fleste er motiverte for å komme seg tilbake til arbeidslivet, og bør få hjelp til dette, understreker Høie, som tror en høyere andel omplassering av sykemeldte vil gi både samfunnsøkonomisk og privat gevinst.

Forslaget om å straffe legene økonomisk for ikke å vurdere sykemeldtes mulighet for andre og lettere arbeidsoppgaver på sin egen arbeidsplass, vil bli oversendt sosialministeren.

Hva synes du om forslaget? Si din mening i kommentarfeltet under!

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.