I dag antas det at det er omkring 1000 villsvin i Norge. Bestanden kan komme opp i 40 000, og det kan gi store skader, ifølge en rapport fra Vitenskapskommiteen for mat og miljø (VKM).

Denne beregningen er basert på dagens klima. Det betyr at om noen tiår kan økningen være enda større.

Les også: 31 ulver skutt i fjor - høyeste antall siden 1919

Spiser dyrket mark og øker faren for sykdom

Villsvin er ikke kresne i matveien og spiser stort sett alt de kommer over, i tillegg til at de jakter på annet vilt. De spiser nysådde frø og større planter, og roter til jorda. Det betyr at økningen kan ha store konsekvenser for blant annet jordbruket. Dessuten er det fare for sykdom både for dyr og mennesker.

VKM skriver i en pressemelding at de har identifisert flere smittestoff som kan overføres til norske grisebesetninger. Blant annet gjelder det alvorlige virussykdommer, som afrikansk svinepest, klassisk svinepest og munn- og klovsjuke. Risikoen for direkte smitte til gris som holdes utendørs er stor.

- Villsvin kan ødelegge mark og skog, og de kan ha med seg smitte som kan overføres til andre dyr og også til mennesker. Dette er verst for husdyrnæringen, sier Skjerve.

Det er på spørsmål fra Mattilsynet og Miljødirektoratet at VKM har utarbeidet en rapport om effektene villsvinene kan ha på natur og miljø.

– Klimaendringene vil gjøre det enklere for villsvinet å øke både i antall og utbredelse også hos oss. Derfor ønsker vi å vite mer om hvilke konsekvenser en større bestand vil ha for naturmangfoldet, sier miljødirektør Ellen Hambro i en pressemelding.

Les også: – Villsvinpurka kom løpende rett mot meg

Skyter 100 000 hvert år

I Norge er villsvin definert som en fremmedart. I Sverige har de imidlertid vært velkommen og anses som en naturlig del av faunaen.

- I Sverige vedtok de at de ønsket å ha villsvin, og det har hatt stor spredning. I Sverige skyter de 100 000 villsvin hvert år, og likevel har de masse, sier Eystein Skjerve i faggruppen for hygiene og smittestoffer ved VKM.

Han forteller at de regner med at vi i Norge nå er der Sverige var for 40 år siden. Da hadde de også en liten villsvinpopulasjon på et avgrenset området.

- Det øker raskt, sier Skjerve.

- Hva som gjøres videre er det ikke vi som bestemmer, det skal Miljødirektoratet og Mattilsynet vurdere, men skal en unngå en betydelig økning så bør det settes i gang ganske aggressiv jakt.

Ikke umiddelbar fare

I dag jaktes det villsvin året rundt i Norge, og Erik Lund i viltseksjonen i Miljødirektoratet, påpeker at det ikke er nødvendig med tiltak mot den økende bestanden per nå.

- Vi ser jo at med det klimascenarioet vi har nå så kan det øke ganske kraftig. Da har Vitenskapskommiteen for mat og miljø anbefalt at det settes inn tiltak, hvis det blir nødvendig, sier han.

Aktuelle tiltak er da altså at deler av bestanden skytes, samt at det blir forbud mot å legge ut mat til dyrene.

Les også: Ola Elvestuen om ulve-video: - Ikke så gjennomtenkt