– Det skulle være et konfliktdempende tiltak, det har det ikke vært med de svarene vi ser. Derfor har vi tenkt å legge vekk denne nasjonale rammen og si at vi ikke skal ha noen nasjonal ramme for vindkraft fremover, sier statsminister Erna Solberg (H).

Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp) viser til at regjeringen fikk inn mer enn 5.000 innspill da forslaget ble sendt på høring.

– Tilbakemeldingene var ganske entydige. Nå får dette være beviset på at vi lytter, sier Freiberg til NTB.

Ingen utbyggingsplan

Freiberg understreker at det ikke har vært noen enkel beslutning for regjeringen å legge planen til side.

Han mener rammen er blitt misforstått. Det var aldri snakk om noen utbyggingsplan. Formålet var derimot å kartlegge hvor i Norge forholdene ligger best til rette for vindkraft, for eksempel på grunn av gode vindforhold eller et godt utbygd kraftnett.

– Det var aldri en plan om å bygge ut vindkraft, det var en plan om hvor det var best å ha vindkraft hvis det kom søknader om det, og det legger vi også vekk, istemmer Solberg.

Det var Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som utarbeidet forslaget, som ble lagt fram i april.

I rammen utpekte NVE 13 områder som ifølge direktoratet er de best egnede for vindkraft på land i Norge. I alt 98 kommuner har areal innenfor de 13 områdene.

Rungende nei fra kommunene

I høringsrunden kom det svar fra 56 kommuner. Av disse sa 49 kommuner klart nei til vindturbiner.

Wenche Tislevoll, som er ordfører i Fitjar kommune og leder i Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner (LNVK), sier til NTB at hun er glad for regjeringens konklusjon i saken.

– Dette er helt i tråd med hva vindkraftkommunene mener, sier hun.

Hun legger til at hun ikke tror det vil bli bygd ut særlig mer vindkraft i Norge i framtida hvis ikke kommunene sikres bedre økonomisk kompensasjon for naturområdene de stiller til disposisjon.

Innstramming

Freiberg sier til NTB han tror det vil bli bygd ut mindre vindkraft i Norge framover.

Alle konsesjonssøknader om vindkraft som ligger til behandling hos NVE, har ligget på vent under høringsrunden. Nå er ventetiden ytterligere forlenget inntil det har kommet en avklaring på endringer i konsesjonssystemet, opplyser Freiberg.

Han varsler samtidig at konsesjonssystemet nå skal gjennomgås og strammes opp.

Fra før er det dessuten klart at dagens subsidieordninger for vindkraft vil forsvinne fra 2021.

Sprikende syn

Blant de politiske partiene har det vært ulike meninger om saken.

– Dette viser at motstand funker! Men å skrote rammeplanen er ikke nok og utfordrer ikke den bit-for-bit-raseringen av natur vi har sett, sier Rødts partileder Bjørnar Moxnes.

Han mener gamle konsesjoner nå må trekkes tilbake der hvor de miljøfaglige rådene viser at naturmangfoldet er truet.

Unge Høyre er derimot skuffet.

– Vindkraftplanen skulle være første del i en helhetlig plan for å bygge ut vindkraft i Norge. Vindkraften er lønnsom, klimavennlig og det er flertall for å bygge ut mer, sier Daniel Skjevik-Aasberg, fungerende leder i Unge Høyre.

– Utbygging av vindkraft er derfor et kjempeviktig klimatiltak som man nå sier nei til, sier han.