Gå til sidens hovedinnhold

Virke: For komplisert å ansette midlertidig

Stilt overfor dramatiske endringer i nordmenns handlevaner vil handelsnæringen ha enklere regler for midlertidige ansettelser.

Bakgrunnen er at dagens omstridte generelle åpning for midlertidige ansettelser ifølge Virke ikke fungerer.

– I dag ligner arbeidsmiljøloven mer på en rebus enn et oppslagsverk. Nå mener jeg det må settes ned et eget forenklingsutvalg, sier Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen til NTB.

– Målet bør være å foreslå en ny arbeidsmiljølov med færre, mer oversiktlige og enklere bestemmelser, sier hun.

Ifølge Virke har hovedorganisasjonens medlemmer i tiden som er gått, bekreftet et bilde som også har vært formidlet av forskningsstiftelsen Fafo. Åpningen for vel tre år siden for å ansette flere midlertidig i inntil tolv måneder har foreløpig ikke ført til økt andel midlertidige.

– Åpningen for midlertidighet er så komplisert at den i praksis er ubrukelig, sa direktør for Virke Handel Harald J. Andersen nylig.

Taper andeler

Bakteppet for Virkes uro er nordmenn nå legger igjen 1 av 10 kroner i utenlandske butikker. Nordmenns handel i utenlandske nettbutikker økte med 281 prosent fra 2011 til 2017, en langt sterkere vekst enn norske nettbutikker hadde.

Samtidig fører økt grensehandel og flere utenlandsreiser til at nordmenns handel i fysiske butikker utenlands øker raskt.

Norske bedrifters muligheter til å prøve ut nye konsepter for å øke egen omsetning og inntjening, blant annet ved økt bruk av midlertidige ansettelser, er derfor en viktig årsak til at Virke ønsker forenklinger.

– Vi vet fra våre medlemmer at arbeidsgivere har behov for større fleksibilitet for å sikre omstilling og vekst. Midlertidige ansettelser er viktige for virksomheter som vil prøve ut nye ideer, sier Madsen, som kaller lovverket «rigid og innviklet».

– Redd for å trå feil

Hensikten med endringene i arbeidsmiljøloven er å senke terskelen inn i arbeidslivet for utsatte grupper. Men en rapport fra Institutt for samfunnsforskning konkluderte sist vinter med at det ikke ble skapt flere jobber det første året etter at lovendringen kom.

Under overskriften «Lettere å ansette midlertidig: en feilslått reform?» fremholdt Fafo tidligere i år at arbeidsgiverne synes det nye regelverket er for komplisert og ressurskrevende. Ett moment er at karantene- og kvotebestemmelsene fordrer sentral administrering, noe som kan være komplisert for store kjeder med mange butikker og avdelinger.

Virke trekker i tillegg fram at arbeidsgiverne er redde for å trå feil.

Møter motstand

Trine Lise Sundnes, leder i LO-forbundet Handel og Kontor, mener tiden ikke er inne for å åpne for mer midlertidighet, slik at flere får en løsere tilknytning til arbeidslivet.

– I stedet for å be om ytterligere lempelser i lovverket bør Virke være med i en offensiv for å øke kompetansen i arbeidslivet og møte nye tider på den måten, sier hun til NTB.

– Vi ønsker ikke mindre, men mer trygghet for våre medlemmer. Med en midlertidig kontrakt får ikke folk lån til bolig i banken. Midlertidige stillinger skaper usikkerhet hos de ansatte, mener Sundnes.

Hun minner om at loven i dag åpner for å bruke midlertidige stillinger ved behov.

– Når behovet ikke er midlertidig, skal heller ikke jobben være det.

Sundnes mener flere bør bli fast ansatt og få videreutviklet kompetansen sin så de er klare for å møte endringene som kommer som følge av digitalisering i arbeidslivet.

Kommentarer til denne saken