– Det er i overkant arrogant av Vy å rett og slett legge ned Flytoget, ta over våre ruter og selv ta initiativ til å fjerne en av de største suksessene på norsk jernbane, skriver kommunikasjonssjef Ida Fottland i Flytoget i en epost til Aftenposten.

I Vys planer for togtrafikken på Østlandet legges det opp til en rekke nye ruter og avganger. Men på linjer som nå leies av Flytoget, har Vy satt inn egne regionekspresstog i sine planer. Det til tross for at Flytoget har kontrakt på linjene fram til 2028.

Viser til Jernbanedirektoratet

Marius Holm, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vy, sier det er Jernbanedirektoratet som legger opp til at Flytoget skal opphøre, basert på hvordan de har tenkt å tildele togtrafikken på Østlandet.

Han sikter til at direktoratet har sagt at de ønsker bedre utnyttelse av infrastrukturen mellom Lysaker og Oslo S, med et tilbud som er åpent for alle.

– Det er dette premisset vi forholder oss til i vårt tilbud, skriver han i en epost til Aftenposten.

Uryddig

Venstre mener prosessen knyttet til tildeling av togtrafikken på Østlandet, fremstår svært uryddig.

– Vi kan ikke ha det slik at to tilbydere først bes gi et tilbud på hver sin strekning, der de er valgt ut som foretrukket avtalepart, hvorpå man plutselig ber den ene leverandøren komme med et tilbud på hele togtrafikken på Østlandet, sier samferdselspolitisk talsperson André N. Skjelstad i Venstre.

– Det er helt tydelig at regjeringen ønsker å tilby Vy hele togtilbudet på Østlandet med den konsekvens at Norges største suksess på skinner, Flytoget, legges ned, sier han.

(©NTB)