– Jeg vil ikke gå inn på hvordan vi opplever det personlig, ut over å si at det er ille og at vi ikke ønsker å ha det sånn i Norge, sier justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) til NTB på spørsmål om han føler seg redd etter at han torsdag våknet til en ramponert bil og sjikanøs tagging på husveggen.

Det er første gangen han kommenterer det som av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) klassifiseres som alvorlige trusler, og muligens et forsøk på å antenne bilen til justisministeren. Wara vil ikke spekulere i hvem som står bak eller hva som kan ha vært motivet. Men statsråden plasserer truslene i en politisk kontekst, ved å betegne dem som et angrep på demokratiet.

– Jeg konstaterer at vi er kommet til et punkt der det er blitt veldig ubehagelig. Jeg vil ikke spekulere i årsaker her. Det er opp til politiet å pågripe gjerningsmennene, sa statsråden da han møtte pressen fredag.

PST ser alvorlig på «trusler mot myndighetspersoner», men har ikke gitt noen utdypende opplysninger om hvem og hvorfor.

Tagget og truet

Det var natt til torsdag at huset og bilen til justisminister Wara ble tagget med ordet «rasist» og tegningen av et hakekors. I tillegg hang en hyssing ut av bensintanken på bilen, hvilket blir ansett som et forsøk på å tenne på bilen eller en trussel om det.

Wara tar innover seg at det mange toppolitikere har lært seg å leve med – grov sjikane og alvorlige trusler på nettet – nå har kommer til uttrykk i den private sfæren og at de derfor også rammer familien hans.

– Det er det som gjør denne saken så alvorlig. En ting er å rette verbal skyts mot en politiker som gjør en jobb, noe helt annet er å gå inn mot familien hans, sier Wara, som understreker at man uansett ikke skal fremme trusler.

Han poengterer det er blitt et tøffere klima, men er klar på at hendelsen ikke legger bånd på ham som politiker.

– Jeg håper det ikke har noe å si for politikere. Vi skal ikke gi etter for slike trusler. De som er satt til å gjøre en jobb, må få gjøre den jobben uten å bli påvirket av trusler, sier han.

Tøffere klima

Wara avviser imidlertid spekulasjonene til partifelle Christian Tybring-Gjedde om at truslene må ses i sammenheng med et teaterstykke på Black Box Teater i Oslo hvor opptak av boligen til blant andre Wara vises fra scenen. Justisministeren sier han verken vil eller har grunnlag for å «lage en kobling mellom de tingene». Han ber om at politiet må finne gjerningspersonene og klarlegge motivet gjennom sin etterforskning.

Tybring-Gjeddes bolig skal også ha blitt filmet og bildene brukt i teaterstykket «Ways of Seeing». Han er av en annen oppfatning enn Wara.

– Det er i alle fall nærliggende å tro at dette kan knyttes til teaterforestillingen hvor man lå ute i buskene og filmet boligen til justisministeren og andre. Dette kan skape holdninger og kanskje vilje der ute til å gjøre hærverk og andre ting som er veldig negativt, sier han til NRK.

Teatersjef Anne-Cécile Sibué-Birkeland ved Black Box tar avstand fra hærverket på statsrådens eiendom.

(©NTB)