Den norske regjeringen har lovet Krekar de nødvendige reisedokumentene for at han skal kunne forlate Norge og møte i retten.

Advokat Brynjar Meling har imidlertid tidligere presisert at ytterligere tre krav må oppfylles fra norsk side dersom hans klient skal delta i den italienske rettssaken. Det ene er at han gis en garanti for å kunne reise tilbake til Norge etter at han har forklart seg i straffesaken, det andre er at han fjernes fra FNs terrorliste, og det tredje er at utvisningsvedtaket mot ham oppheves.

Fredag sier justisminister Tor Mikkel Wara til ABC Nyheter at det er uaktuelt å oppfylle kravene.

– Det er ikke aktuelt å etterkomme noen av hans krav, sier han.

– Det er uaktuelt å gi ham en garanti for å kunne returnere til Norge, det er uaktuelt å ta ham av FNs terrorliste og det er uaktuelt å oppheve utvisningsvedtaket, fortsetter justisministeren.

Videolink

På spørsmål fra NTB om han har noe svar til kommentarene fra justisministeren, henviser Meling til dokumentene han oversendte domstolen i Bolzano på vegne av sin klient fredag.

Der heter det at Krekar har «et sterkt ønske om å forklare seg for retten», men at han har bedt om at dette skjer via Skype eller en annen form for videolink.

Dette på grunn av manglende garantier fra norske myndigheter, og manglende garantier fra italiensk side om at han ikke blir pågrepet under sitt opphold i Bolzano.

Ellers viser Meling til at italiensk politi ikke har villet avhøre Krekar, selv om han har uttrykt at han er villig til dette. I tillegg er Meling kritisk til at verken han eller hans klient har fått tilstrekkelig informasjon om hva slags beviser påtalemyndigheten har planer om å bruke mot ham, og til at Krekar ikke har fått muligheten til å være i kontakt med sin italienske advokat.

Ledsages

Rettssaken mot Krekar i italienske Bolzano skal etter planen gjenopptas den 4. februar. Rettsprosessen stanset opp 10. desember i fjor, da Krekar nok en gang ikke hadde fått noen formell innkalling eller blitt utstyrt med de nødvendige reisebevisene for at han skulle kunne forlate Norge.

18. desember i fjor opplyste justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) at de nødvendige reisedokumentene var utarbeidet og at Krekar ville bli fulgt av norsk politi til og fra rettssaken i Italia.

Verken Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Politiets utlendingsenhet (PU) eller Oslo politidistrikt kan imidlertid opplyse om de er beredt til å ledsage Krekar til Italia i forbindelse med saken.

Tilknytning til IS

Italienske myndigheter mener Krekar ledet et terrornettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til Den islamske staten (IS).

Italiensk politi mener Krekar var lederen for 16 andre kurdiske irakere og kosovoalbanere som alle ble pågrepet under en samordnet aksjon i november 2015. Italia krevde lenge Krekar utlevert, men frafalt overraskende dette kravet 30. november 2017. Da var alle formaliteter avklart, og den italienske beslutningen vakte oppsikt i Norge.

Flere av de øvrige tiltalte er dømt til flere år i fengsel i samme sak. Også en annen person fra Norge ble begjært utlevert til Italia, men ettersom vedkommende er norsk statsborger er dette uaktuelt. Saken er heller aldri blitt etterforsket i Norge.

(©NTB)