- Så lenge SV sitter i regjering, er det ikke mulig å få til en effektiv innstramming av norsk asylpolitikk. Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen har et bredt sett av virkemidler å ty til, men så lenge SV henger i skjørtene på Ap, får han det ikke til.

Det sier Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Per-Willy Amundsen til Nettavisen.

Statssekretær Libe Rieber-Mohn (Ap) i arbeids- og inkluderingsdepartementet blåser av påstanden og sier antallet asylsøknader ville vært langt høyere uten innstrammingstiltakene det siste året.

Går ikke ned, men opp
Per-Willy Amundsen hevder UDIs ferske asylstatistikk viser at regjeringens forsøk på å stramme inn asylpolitikken har slått helt feil. August-tallene viser 1724 asylsøknader, noe som er på samme nivå som august i fjor. Så langt i år har det kommet 11.654 asylsøkere til Norge.

Prognosene for 2009 er 18.000 asylsøknader, som i så fall tangerer rekorden fra 2002. For et år siden varslet regjeringen Stoltenberg en innstramming i asylpolitikken, en sak SV tok dissens på. Statistikken viser at antallet asylsøknader bare øker.

Les også: 11.654 asylsøknader så langt

- Rammer de virkelige asylsøkerne
- Det betyr at den dramatisk høye asylsøkerstrømmen til Norge fortsetter, sier Amundsen.

Han hevder det er viljen og ikke evnen det står på hos de rødgrønne.

- Så lenge SV sitter i regjering, vil de trekke asylpolitikken i en liberal retning. SV vil være snille og vise et godt hjerte, men det rammer de virkelige asylsøkerne, sier Amundsen.

- Men SV tok dissens på inntrammingen i asylpolitikken i fjor?

- Jo, men de har en hånd på rattet, og derfor vil det være en ulykke for landet med en fortsatt rødgrønn regjering etter valget, sier Amundsen.

Lukkede mottak og innvandringsminister
Frp tar blant annet til orde for lukkede asylmottak for å få bedre kontroll med asylsøkerne. Videre vil partiet opprette et eget innvandringsdepartement og gi dem vide fullmakter til å forvalte asylpolitikken, og de vil styrke budsjettene til politiets utlendingsenhet, slik at de kan få fortgang i utsendelse av asylsøkere.

Les også: - Kopierer Frps asylpolitikk

Har flere tiltak i ermet
Statssekretær Libe Rieber-Mohn sier økningen i antallet asylsøkere den siste tiden ville vært høyere uten tiltakene som kom i fjor høst og i sommer.

- Vi har strammet inn asylpolitikken i to runder, og så sent som i juli kom nye tiltak, og uten disse tiltakene ville vi hatt en langt høyere tilstrømming av asylsøkere.

Ifølge Rieber-Mohn er augusttallene for asylsøkere som forventet i forhold til prognosene, men regjeringens mål om å begrense strømmen av asylsøkere til Norge står fast. Mens tiltakene ifølge regjeringen har vært effektive for noen grupper, særlig irakere, har det vært en økning i andre grupper. Rieber-Mohn sier departementet har nye tiltak på trappene for å begrense antallet asylsøknader også for disse gruppene og at det fortløpende vurderes nye tiltak.

- Målet er å begrense antallet asylsøknader fra de som ikke har behov for beskyttelse, slik at vi kan hjelpe de som trenger det, sier Liebe Rieber-Mohn til Nettavisen.

SVs nestleder Audun Lysbaken gir Frp rett på ett punkt når han kommenterer Per-Willy Amundsens kritikk av regjeringen:

-SV har fortsatt innflytelse på innvandringspolitikken selv om vi tok dissens på innstrammingstiltakene i fjor.

Men der Amundsen beskriver dagens politikk på området som altfor liberal, er den ifølge Lysbakken streng.

-Men SV har bidratt til å gjøre asylpolitikken mer human på en del områder, blant annet at det legges større vekt på rådene fra FNs høykommisær for flyktninger og at det tas mer hensyn til kvinner og barn og såkalt kjønnsbasert forfølgelse.

Lysbakken avviser videre at det kommer flere asylsøkere til Norge fordi regjeringen fører en "snill" innvandringspolitikk.

-De kommer fordi det er flere kriger og konflikter i verden, og det er verdt å merke seg at andelen som får opphold og dermed er reelle asylsøkere er økt, sier han.

Lysbakken mener Frp vil stramme inn gjennom å bryte internasjonale konvensjoner.

-Men det unnlater Amundsen å snakke om, sier SVs nestleder.