FINSE (Nettavisen): - Vi må stille krav om at innvandrere lærer seg norsk, som en motytelse for at de får sosialhjelp, er statsminister Erna Solbergs (H) klare tale.

Denne uka har hun vært på en rundreise for å besøke ulike bedrifter i Hallingdalen, og fra det norske høyfjellet 1222 meter over havet på Finse, varsler hun nå altså strengere krav til innvandrere som mottar sosialhjelp.

- Innvandrere er overrepresentert på sosialhjelp, og ofte har de for dårlige norskkunnskaper til å klare seg i arbeidslivet. Da kan det godt tenkes at vi har noen gamle synder om at vi ikke har vært gode nok på språkopplæring, sier Solberg til Nettavisen.

Derfor vil hun gjøre endringer. Så flere lærer seg norsk.

- Du mister selvtilliten

I 2017 betalte staten ut 6,6 milliarder kroner i sosialhjelp, og om lag halvparten av mottakerne var personer som har innvandret til Norge.

Mest fikk innvandrergrupper fra Afrika og Asia, som mottok 86 prosent av sosialhjelpen til innvandrere, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

- Vi har jo i dag et aktivitetskrav for de som er under 30 år, og det mener vi fungerer godt for å sørge for at ungdom ikke blir passivisert. Nå vil vi videreføre dette til andre grupper, sier statsministeren.

Hun advarer mot konsekvensene passivitet gjøre med folk.

- Du må huske de mekanismene som oppstår når du går lenge på sosialhjelp. Du mister selvtilliten, og mister inspirasjon til å gjøre noe med ditt eget liv. Da er de kanskje ikke så motiverte til å ta imot hjelp, sier Solberg, og påpeker:

- Når du går på sosialhjelp og ikke blir stilt krav til, så blir det litt selvforsterkende på at du ikke får så stor selvtillit til at du klarer å delta på norskkurs, og klarer å komme ut i aktivitet.

- Er helt avgjørende

Solberg viser til at de fleste som kommer til Norge som innvandrere, kvoteflyktninger eller ved familiegjenforening, har rett til norskopplæring.

- Det får jo kommunen betalt for allerede, men det er jo dette med at skal du komme deg inn i arbeidslivet og komme deg videre, så er det å være bedre i norsk en helt avgjørende kvalifikasjon, sier hun.

- Men hvordan skal dette gjennomføres i praksis?

- Det betyr at man må stille krav til at de faktisk deltar på norskopplæring, og begynner på kurs for å få sosialhjelp. Da må man stille seg til disposisjon, sier Solberg, og legger samtidig til:

- Har du småbarn så får du omsorgshjelp, du får støtte i forhold til at de må gå i barnehage. Da må kommunen sørge for at de har et opplegg for denne gruppen, og gripe fatt i det at folk ikke blir passivisert.

Krav innen 2020

- Når skal dette kravet innføres?

- For det første må vi gjøre lovarbeidet, for dette er krav som må stilles i loven. Så må vi se om vi begynner med grupper som allerede har rettigheter, men det tar et års tid før vi har alt lovverk på plass og vi kan stille kravet. I løpet av 2020 bør vi få på plass en slik ordning, i alle fall for deler av disse gruppene, sier Solberg til Nettavisen.

- Har dere rett og slett sviktet litt her?

- Vi har jo de siste femten årene stilt mer krav ved ankomst til Norge, og gitt et bedre tilbud. Men det er klart, jeg møter jo mange innvandrere som kommer og som går litt på kurs, og så får de barn og det blir litt dårlig med oppfølging, sier hun, og understreker til slutt:

- Man må jobbe fra dag en når folk kommer til landet med integrering, og at man lærer seg norsk er faktisk jobb nummer en.

SV: - Pinlig fra regjeringen

SVs innvandringspolitiske talsperson, Karin Andersen, har imidlertid lite til overs for Solbergs krav til norskopplæring.

- Pinlig fra regjeringen som kuttet timer til norskopplæring på mottak og har ekskludert kvinner som må ha sosialhjelp fra Jobbsjansen, et opplegg som skal gjøre kvinner selvforsørget, sier Andersen til Nettavisen.

- Som vanlig løfter hun pekefingeren mot de mest vanskeligstilte og truer med tvang framfor å gi muligheter, legger hun til.

Andersen mener Solberg heller må stille opp med gode norskkurs og annen aktivitet og opplæring til de som har havnet på sosialhjelp.

- Aktivitetsplikten må også gis til NAV og sosialtjenesten, og det må tas høyde for individuelle behov og forhold, som sykdom, sier hun.

- Skal de sulte?

SV-politikeren beskriver introduksjonsordningen for flyktninger som alt for dårlig på norskopplæring tilpasset ulike ferdigheter og nivå.

- Det har hun ansvaret for, men der mangler hun handlekraft, sier Andersen, og legger tydelig til:

- Og sosialhjelp er nødhjelp. De kan ikke nekte mennesker som ikke har penger til mat hjelp. Det prinsippet har Norge fulgt og brytes det nå på etnisk grunnlag, har Solberg trådt over nok en grense for rettsstat og anstendighet. Hun må svare på om hun mener at de som ikke kan norsk, og er gamle og syke, skal sulte?

VIDEO: Her flyr Solberg verdens minste drone: