Gå til sidens hovedinnhold

- Innvandring er en lykke for Norge

- Vi var et nesten folketomt land som var helt avhengig av innvandrere.

Tidligere Klassekampen redaktør og RV-politiker Jon Michelet spådde en million innvandrere i Norge i sin levetid. Han får trolig rett.

Statistisk sentralbyrå har beregnet hvor mange innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre det blir i landets fylker og kommuner fram mot 2040. Ifølge prognosene vil områdene rundt de store byene oppleve svært rask vekst i årene framover. I 2040 vil nesten halvparten av Oslos befolkning ha innvandrerbakgrunn, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Les Gunnar Stavrums leder: Oslo er by av innvandrere

- Øker mest i Oslo
Tidligere RV-politiker Jon Michelet lanserte i sin 1. Mai tale i 1987 et forslag om 1 million nye innvandrere i Norge i «vår tid». Til Nettavisen sier Michelet at han mener prognosene har stemt godt.

Du sa en million innvandrere i Norge i din levetid, dersom grensene ble åpnet. Vi har nå 1 millioner innvandrere i Norge, men uten å åpne grensene. Har du bomma?

- Nei. Jeg mener vi har åpnet grensene blant annet gjennom Schengen-avtalen. Dette har ført til massiv innvandring fra for eksempel Polen, sier Michelet.

Han mener Norge er avhengige av innvandring og bør være glad for at noen vil komme hit.

- Norge har hatt en bra økning i folketall, og innvandringen øker mest i Oslo. Selvfølgelig har hovedstaden sine problemer i forhold til fattigdom, boligmangel og narkotika, men jeg mener den jevne innvandrer klarer seg bra sosialt og jobbmessig. Oslo har Norges beste inntekter, og da er innvandrerne inkludert i regnestykket. Det er viktig å se på innvandring som noe positivt, sier han.

- En nasjon av snyltere
Michelet mener likevel det må jobbes aktivt for at innvandringen sprer seg over hele landet.

- Innvandring er en lykke for Norge og jeg mener det var viktig å være offensiv allerede i 1987. Vi var et nesten folketomt land som var helt avhengig av innvandrere. Likevel er det viktig at vi får spredd innvandrerne over hele landet, ikke kun i de største byene, sier han.

Hva med tidligere Frp-politiker Øystein Hedstrøms bekymring for at Norge ville bli en nasjon der snyltere og trygdemisbrukere fikk boltre seg fritt?

- Det var en del som trodde på snylteargumentasjonen til Hedstrøm. På 80-tallet fryktet flere Frp-politikere at innvandrere ville dra Norge ned på et tredje verden-nivå. Det har ikke skjedd. Vi har greid å opprettholde velferdsstaten og stadig flere innvandrere - spesielt kvinner - tar høyere utdanning. Det er ikke en stor del av innvandrerbefolkningen som tigger, stjeler eller snylter, sier han.

Så hva er de største utfordringene i forhold til innvandrere i Norge?

- Allerede under den første innvandringsbølgen i Norge så vi at det meste gikk greit, så lenge vi likebetalte alle arbeidere. Et problem i dag er at en del bransjer underbetaler arbeidskraft fra østeuropa.Vi ser et stort klasseskille i forhold til østeuropeere som bor og arbeider i Norge, sier Michelet.

Hedstrøm: - Folkeavstemning
Hedstrøm skrev i et innlegg i Aftenposten i 1995 at det om 100 år kunne være 13,2 millioner med innvandrerbakgrunn i Norge.

- Det var mitt mest ytterliggående scenarie. Jeg mener fortsatt at SSB virker som det er politisk styrt og at de derfor presenterer for lave tall, som hele tiden må justeres opp, sier Hedstrøm til Nettavisen.

Han frykter den varslede dominansen fra alle utlendingene.

- Jeg mener dette er en så viktig sak, at vi bør ha folkeavstemning om den. Det må være lov å kjempe for norske verdier og tradisjoner, vår kulturarv, norske seder og skikker. Det kan vi kun når vi er i flertall. Slik virker jo demokratiet, sier Hedstrøm.

Reklame

Nå er det tilbud på de populære julepysjene