Av Arina Aamir, tidligere utviklingsminister for en dag og styremedlem i Aker Unge Høyre, og Leon Solve Mossing Knudsen, 2. nestleder i Unge Høyre

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Bistanden Norge gir til utviklingsland er med på å forhindre barneekteskap, sette flere jenter på skolebenken og bekjempe fattigdom.

Det er mye vi kan gjøre annerledes i utviklingspolitikken, men det å gjøre kutt i den er ikke et alternativ.

Konkrete prosjekter og krav om resultater

Vi må sørge for at Norge bistår med hjelp på en slik måte hvor bistanden ikke kan ende opp i korrupsjon. Vi må kreve resultater og vi må gi midler til konkrete prosjekter som for eksempel en satsning på jenters utdannelse.

Les også: Listhaug varsler hard budsjettkamp – krever kutt i bistand

Det viktigste Norge kan bidra med til utviklingsland er å sørge for at jentene i landet får den utdannelsen de har krav på. At jentene får utviklet sitt potensial og at de får sikret sin fremtid.

I dag er det 13 millioner flere jenter enn det ellers ville vært, som står i fare for å bli giftet bort i ung alder grunnet pandemien.

Jenter og skole

Samtidig er det bortimot ti millioner barn som står i fare for å falle ut av skolen som følge av pandemien. Da mener vi at det er leit at Frp ønsker å kutte i bistandsbudsjettet fremfor å øke det.

Det å bruke mennesker som et forhandlingskort på den måten er rett og slett umodent gjort av Frp.

Verken ønsker de å hjelpe mennesker på flukt, og nå vil de også kutte i bistanden som Norge gir for å hjelpe mennesker der de er.

Les også: Frp vil kutte norsk u-hjelp med 11 milliarder kroner

For at utviklingslandene skal få en bedre økonomi, og sikre likestillingen mellom kvinner og menn, må Norge bidra. Vi må være med i kampen på å bekjempe barnearbeid og erstatte det med krav om utdannelse for alle jenter.

Må sikre likestilling

Vi må få flere kvinner ut i arbeid for å sikre likestillingen mellom kvinner og menn, og vi må sørge for at ingen flere jenter blir utsatt for barneekteskap.

Vi vet at i land som Norge, hvor kvinner og menn er ute i arbeid og alle barn får utdannelse, er også det bruttonasjonalproduktet høyt og fattigdommen lav.

Utdannelse for alle, og et arbeidsmarked med plass for deg uavhengig av kjønn, er både med på å bekjempe fattigdom, men også med på å sikre likestilling mellom kvinner og menn.

Les også: Trine Skei Grande med Listhaug-angrep i ny bok

Norges bistand betyr mye

For utviklingslandene er dette krevende å få til, og de vil ikke kunne klare det på egenhånd. Derfor har Norges bistand mye å si for å få til disse endringene.

I verden i dag er det over én milliard færre ekstremt fattige enn det var i 1990.

Bistanden Norge gir vil være viktig for at denne utviklingen skal fortsette. Derfor kan ikke vi kutte i budsjettet. Vi må sørge for at de menneskene som trenger hjelp, får den.

Les også: Knallharde krav fra Listhaug: - Norge må slutte å sponse Sverige

Dette kan gjøres på mange måter, blant annet ved å gi bistand til konkrete prosjekter - og kreve resultater.

Men det å sette menneskeliv på spill ved å kutte i bistanden burde være vårt aller siste alternativ.