Oslo (NTB): Det framgår av en ny rapport fra Fafo om inkluderings- og integreringsutfordringer i Norden.

Les hele rapporten her

Det har vært en betydelig økning i innvandringen i alle de nordiske landene de siste årene. Norge ligger på topp med 132 prosent økning fra 2000 til 2012. Mesteparten skyldes arbeidsinnvandring fra nye EU-land etter 2004.

Danmark og Sverige har hatt en innvandringsøkning på 50 og 47 prosent i samme periode.

Samlet sett er yrkesdeltakelsen blant innvandrere i Norden relativt høy og viser ganske likt mønster i alle fem landene, men innvandrere har svakere lønns- og arbeidsvilkår. I Norge er dette en særlig utfordring fordi vi både har høyest økning i antall innvandrere og lavest andel organiserte i arbeidslivet.

Alle de nordiske landene har spesifikke integreringstiltak, men disse har ifølge rapporten bare moderat effekt.

I Finland er nå 5 prosent av befolkningen innvandrere. Deretter følger Island med 8 prosent, Danmark med 9 prosent og Norge med 12 prosent, mens Sverige har en andel på 15 prosent innvandrere. (©NTB)