*Nettavisen* Nyheter.

Intel vil fortsatt ikke være med i Opticoms TFE-emisjon (Ny2)

Det meldes nå om at Intel og Robert Keiths Opticom planlegger en emisjon i datterselskapet TFE. Keith sier til iMarkedet at Intel fortsatt indikerer at de ikke vil delta i emisjonen

19.05.08 00:51

I forbindelse med Opticoms datterselskap Thin Film Electronics ASA avholdt ekstraordinær generalforsamling 26. mai 2004, har det ble blitt sendt ut en melding om en emisjon.Generalforsamlingen vedtok enstemmig å tilby 98.104.671 nye A-aksjer til sine nåværende aksjonærer, dvs. Intel og Opticom, til en tegningskurs på 3,68 kroner pr. aksje.Aksjonærene har forholdsmessig fortrinnsrett til aksjene. Dersom emisjonen fulltegnes, vil den innbringe 361 millioner kroner. Aksjonærene må tegne seg innen to uker.Intel vil forsatt ikke være med

Problemet til TFE er at Intel trolig fortsatt ikke vil delta i emisjonen i selskapet. Det sier i alle fall Opticoms storaksjonær Robert Keith til iMarkedet.- Intel indikerer overfor oss fortsatt at de ikke vil delta i emisjonen i TFE, sier Keith til iMarkedet.Han sier videre at Opticom vil delta i emisjonen ved å konvertere lån til aksjer. Hvis Intel ikke deltar i emisjonen vil dette kraftig øke Opticoms eierandel i TFE.- Det er nødt til å gjennomføres en emisjon, ellers vil selskapet (TFE red. anm.) gå konkurs, sier Keith til iMarkedet.Som kjent skylder TFE store penger til Opticom.Finansieres gjennom lån

Keith sier videre at finansieringen av TFE vil også fortsatt gjøres ved å yte lån til selskapet.

Annonsebilag