– Vi skulle selvfølgelig ønske oss at en større del av befolkningen vaksinerte seg. Definitivt. Folk må ikke bare tenke på seg selv, man må tenke på alle rundt også, sier intensivsykepleier Sissel Marie Brun på Akershus universitetssykehus (Ahus).

Hun behandler de aller hardest rammede koronapasientene og viser NTB inn på rommet hvor de ligger i kunstig koma, koblet til respirator. Pasientene er så syke at de har svikt i flere organer. De må ha hjelp til å puste, og så godt som alt annet.

Døgnet rundt, til enhver tid, blir de passet på av minst én sykepleier hver. Mange av dem kommer aldri ut av sykehuset i live.

– I hovedsak uvaksinerte

Nå merker de ansatte at det begynner å ta seg opp med flere pasienter.

– Vi har jo merket den nye bølgen, definitivt. Og så ser vi at det er i hovedsak uvaksinerte som kommer inn og er så syke, sier Brun.

Hun og kollegaene håper at de slipper sprengt kapasitet og tvungen ekstrajobbing i julen, og de ønsker seg mer vaksinering i førjulsgave.

– Jeg skjønner ikke at det skal være så stor skepsis mot det. De som vegrer seg, skulle kommet og sett hvor dårlige covid-pasientene blir. Da tror jeg flere hadde blitt skremt, sier intensivsykepleier Hilde Mari Rønning ved postoperativ seksjon, som tar unna mye av ekstratrøkket som kommer som følge av mange covidpasienter på intensiv.

Begrenset vaksineeffekt

82 prosent av den norske befolkningen over 16 år er nå vaksinert med to doser koronavaksine. Den lille andelen som ikke er vaksinert, er overrepresentert på sykehusene.

– De som er sykest av dem som er innlagt nå, de er ikke vaksinert. Punktum, sier avdelingsleder Else-Marie Ringvold, som har ansvar for intensivavdelingen, til NTB.

Folkehelseinstituttets (FHI) siste ukesrapport viser at blant 193 nye koronapasienter som ble innlagt på sykehus i forrige uke, var 44 prosent uvaksinert og 52 prosent fullvaksinert.

Det statistikken ikke forteller, er imidlertid at mange av de vaksinerte som allikevel blir alvorlig syke, ofte går på immundempende medisiner eller har andre tilstander som gjør at vaksinen har begrenset effekt. For vanlige friske personer er vaksinen svært effektiv.

– Litt over halvparten av pasientene på intensiven er uvaksinert. Mens rundt 40 prosent er vaksinert, men har tilstander som gjør at de går på immundempende medisiner slik at vaksinen fungerer dårligere, forklarer Ringvold.

Sykehuset har en del «vanlige» fullvaksinerte koronapasienter uten spesielle tilstander, men få av dem blir så syke at de havner på intensivavdeling.

Kan bli nødt å kutte i flere operasjoner

For tiden er 13 intensivpasienter innlagt på Ahus. Åtte av dem har covid-19, og tre av disse har ligget på intensiv i over fire uker. Utfordringen med covidpasientene er også at de ligger mye lenger enn andre intensivpasienter og dermed suger mer ressurser.

– Får vi fire flere intensivpasienter nå, så må vi operere enda færre pasienter. Akkurat nå er operasjonskapasiteten redusert med om lag 20 prosent, men kreft og øyeblikkelig hjelp er ikke berørt. Ting som kan vente nå, det må vente, sier Ringvold.

Hun vil ikke kalle situasjonen på sykehusene for en krise. Men den konstante overbelastningen tærer voldsomt på de ansatte, som også risikerer å bli ekstrainnkalt i julen dersom situasjonen tilspisser seg.

– Vi har en ganske stor reservekapasitet. Men vi er jo ikke rigget for å stå i en sånn omfordeling av ressurser i lang lang tid. Og nå har det vart i 21 måneder. Da raset i Gjerdrum kom, så mobiliserte vi sykehusets ressurser til å jobbe med det den dagen, og det er fint. Det tåler vi. Men å holde på slik i 21 måneder er en helt annen historie, sier Ringvold.

(©NTB)


Intensiv-debatten

  • Tirsdag nådde antallet covid-pasienter på norske sykehus en foreløpig topp; 320 pasienter. Det er det høyeste tallet gjennom hele pandemien så langt, viser Helsedirektoratets tall.
  • Covid-pasientene utgjør 30 prosent av innleggelsene i Norge nå, men legger beslag på store ressurser. I snitt har hver covid-pasient en liggetid på 8 døgn.
  • Fra flere hold kommer det kritikk av intensivkapasiteten. Jon Henrik Laake, overlege ved intensivavdelingen på Rikshospitalet og leder i Norsk anestesiologisk forening, hevdet på NRK Dagsnytt 18 tirsdag 7. desember at intensivkapasiteten ved norske sykehus ikke har vært oppgradert på 15 år og at den er på samme nivå nå som da pandemien startet 12. mars 2020.
  • - Vår oppfatning er at man har forspilt muligheter hver eneste dag. Man kunne tatt grep da pandemien var et faktum, men aller helst lenge før det, uttalte Laake ifølge NRK.
  • I sin faglige anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet 7. desember skriver Helsedirektoratet at relativ mangel på kvalifisert helsepersonell er den mest begrensende faktoren for at sykehusene skal kunne opprettholde eller øke sin kapasitet framover og at det vil være usikkert om planer for videre utvidelse av kapasitet er mulig å realisere.