Gå til sidens hovedinnhold

Inudstriproduksjonen i USA marginalt opp

Indutriprodusjonen i USA viste en marginalt vekst i august

Industriproduksjonen i USA økte med 0,1 prosent sesongjustert fra juli til august. På forhånd ventet makroanalytikerne i snitt en vekst på 0,3 prosent, ifølge Briefing.com.Men samtidig ble veksten i juli oppjustert fra 0,5 til 0,7 prosent.Kapastitetutnytelsen i august var 74,6 prosent, uendret fra juli, og i tråd med forventningene.Bakgrunn

Industriproduksjonsindeksen er et mål på den fysiske produksjonen, i volum, fra industri, bergverk og energiforsyning. Det siste elementet kan svinge mye fra måned til måned, avhengig av været.Tallet som oppgis er sesongjustert, og i USA fokuseres det på endring fra foregående måned.Rapporten kommer månedlig fra den amerikanske sentralbanken Federal Reserve, som samtidig offentliggjør et må for kapasitetsutnyttelsen i økonomien. Dette er viktig, men det er ansett for å være vanskelig å måle nøyaktig fra måned til måned.

Reklame

Kun 3 timer igjen: Her får du oversikt over alle salgene