Investerte over 100 millioner kroner - og flyttet

Foto: Nettavisen (Nettavisen)

- At denne enheten ble lagt ned er uforståelig, sier tillitsvalgt om Hjertesenteret i Oslo.

29.09.11 21:25

En moderne spesialistavdeling for hjertekirurgi står fraflyttet og tom i kjølvannet av fusjonen mellom Oslo-sykehusene. I Akersbakken 27 rett ved Gamle Aker kirke på St. Hanshaugen, utførte fast ansatte og innleide spesialister hjertekirurgi på løpende bånd. Hjertesenteret i Oslo var ifølge de som jobbet der en attraktiv arbeidsplass både faglig, sosialt og økonomisk, og de kunne vise til svært gode resultater.

Kroken på døra
I fjor høst - sju år etter innflytting og investeringer på over 100 millioner kroner - var det kroken på døra. Som et ledd i fusjoneringen av Oslo-sykehusene ble Hjertesenteret lagt ned, og hjertekirurgien fortsatte på Rikshospitalet og Ullevål.

Betaler fortsatt husleie
I de nå forlatte lokalene i Akersbakken 27, forteller innredningen samt skinnende og lyse overflater at det ikke var et utdatert og nedslitt sykehus man forlot. Her synes alt å ha vært i tipp-topp stand. En god del sykehutstyr ble flyttet, men noe ble også stående igjen.

Oslo universitetssykehus bekrefter at leiekontrakten løper ut året, men sier den ikke vil bli forlenget. Flere Nettavisen har snakket med er kritiske til de valg Helse Sør-Øst og ledelsen ved Oslo universitetssykehus har gjort, men ikke alle er vilige til å si det høyt.

- Stor frustrasjon blant leger og sykepleiere
Men frustrasjonen over trange kår for hjertekirurgien kommer også åpent til uttrykk.

Steinar Solberg, overlege på thoraxkirurgisk avdeling på Rikshospitalet og tillitsvalgt for overlegene på hjerte-, lunge- og karklinikken, hevder den hjertekirurgiske enheten i Oslo universitetssykehus nå er blitt svært stor og at arbeidsbetingelsene er forverret med svært trange kår.

- Jeg opplever at pasientene får god behandling, føler seg vel ivaretatt og er godt fornøyd, men blant legene og sykepleierne er frustrasjonen stor, sier Solberg til Nettavisen.

Mens Hjertesenteret i Akersbakken tok unna rundt 700 operasjoner i året, omfatter hjertevirksomheten på Oslo universitetssykehus nå cirka 2000 hjerteoperasjoner i året.

- Dette er en hjertekirurgisk avdeling som selv i USA ville vært blant de fem største, sier Solberg og spør seg om dette er hensiktsmessig.

- Uforståelig nedleggelse
Da Hjertesenteret i Oslo var i sving fram til nedleggelsen for et drøyt år siden, var dette en avdeling skreddersydd for å ta unna et stort volum av hjertepasienter. Den var kjent for et høyt faglig nivå og tiltrakk seg også spesialister fra våre naboland. Hjertesenteret var ifølge Solberg fleksibelt organisert og kunne lett øke operasjonskapasiteten ved behov.

Foto: Nettavisen

- At denne enheten - som var en integrert avdeling innen Rikshospitalet og senere Oslo universitetssykehus - ble lagt ned, er uforståelig, sier han.

Behovet for bypass hjertekirurgi i Norge har gått ned, og det har vært enighet om at kapasiteten kunne reduseres. Men Solberg forstår ikke at en ny og velfungerende enhet sentralt i Oslo ble ofret mens Feiringklinikken i Eidsvoll kommune ved Mjøsa ble spart.

- Feiringklinikken har åpenbart en usynlig politisk beskyttelse. Denne beskyttelsen håndheves av Helse Sør-Øst som samtidig pålegger Oslo-sykehusene store innsparinger og driftsreduksjoner.

- Et desperat ønske om å spare penger
- Denne nedleggelsen av feil hjertekirurgisk avdeling var en ulykksalig avgjørelse, og var i stor grad drevet av et desperat ønske om å spare penger, hevder Solberg.

De som jobbet på Hjertesenteret i Oslo har delvis sluttet, dels gått over til Ullevål og Rikshospitalet. To tredeler av behandlingsvirksomheten foregår på Rikshospitalet.

- Rommene er fine, men det er fryktelig trangt og personalet sliter. Det er snakk om å presse mer og mer inn på Rikshospitalet, og det er vanskelig å finne ledig plass. Dette føyer seg inn i rekken av innsparingstiltak der det eneste som teller er å spare penger. Den eneste faglige ambisjonen synes å være å unngå ulykker og skandaler. Da er pengetellerne fornøyd, sier Solberg til Nettvaisen.

Samtidig setter han et stort spørsmålstegn ved hva Oslo universitetssykehus har spart på prosessen som nettopp ble innledet for å spare penger. I stedet for innsparing, ser det nå ut til å ende med en regning på 20 milliarder kroner.

Foto: Nettavisen

- Kvaliteten er opprettholdt
Otto Smiseth, leder for hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus, avviser overfor Nettavisen at virksomheten er blitt skadelidende i fusjonsprosessen.

- Målingen av objektive kvalitetskriterier viser at kvaliteten er opprettholdt. Vi har også klart å kutte i utgiftene med 37 millioner kroner, sier han og legger til at tilbakemeldingene fra pasientene er gode.

Smiseth vil ikke kommentere de tomme lokalene i Akersbakken, men henviser her til Oslo sykehusservice.

Foto: Nettavisen

Foto: Nettavisen

Kan gå mot milliardunderskudd

Det nyfusjonerte Oslo universitetssykehus risikerer å gå med en milliard kroner i driftsunderskudd. 400 millioner kroner av dette underskuddet har Helse Sør-Øst allerede akseptert. Men ifølge ledelsen går det mot langt større minus. Risikoen er et resultatavvik på ytterligere 600 millioner kroner. Det kan altså ende med et tisifret tall.

Det er derfor Oslo universitetssykehus er i gang med knallharde innstrammingstiltak. Planen er å redusere bemanningen med rundt 1000 årsverk innen utgangen av 2012.

På investeringssiden er situasjonen nå bedre etter en håndsrekning fra øverste hold. Sist fredag meldte regjeringen at de bevilger 300 millioner kroner i lån til Helse Sør-Øst på neste års statsbudsjett, penger som er øremerket investeringer ved Oslo universitetssykehus. Det kom videre signaler om et lån på 450 millioner kroner øremerket sykehuset for 2012.

Kostnadsrammen for samlokalisering av Oslo universitetssykehus på Ullevål og Rikshospitalet har en prislapp på 1,5 milliarder kroner.

Lånene som regjeringen bevilger utgjør rundt halvparten av sykehusets beregnede kostnader. Helseforetaket skal ta seg av resten av finansieringen med regionale lån.

(Kilde: Oslo universitetssykehus)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.