Irak stopper videre tankoppgang

Stortankratene stoppet opp mot slutten av forrige uke, og ifølge P.F. Bassøe er angrepet mot oljeeksporten til Irak hovedårsaken

19.05.08 00:49

Det var i begynnelsen av forrige uke at over halvparten av eksportkapasiteten ved Iraks største råoljeeksportterminal, Basra-terminalen i den Persiske Gulf, ble rammet av sabotasje. Ifølge Bassøes ukentlige markedsrapport så er den sannsynligvis hovedårsaken til at den sterke trenden i VLCC-markedet stoppet opp.Østover fra Gulfen startet ratene å falle svakt tilbake utover i forrige uke, og det sluttes nå på ws 125 for reiser fra Gulfen til Fjerne Østen. Raten tilsvarer 79.300 dollar dagen. Vestover stoppe toppgangen også opp, men endte, likevel 7,5 punkter over uken før med ws 112,5 som siste fredag. Det tilsvarer 86.200 dollar dagen.Bassøe forventer likevel en stabil utvikling i ratene denne uken. Det skal være 33 ledige supertankere for lasting i Gulfen de neste 30 dagene. Ratene i Vest-Afrika falt også marginalt, og ligger nå på ws 122,5, eller 78.200 dollar dagen.Ratefallet for suezmax'ene i Svartehavet og Middelhavet fortsatt sist uke, mens trenden var mer stabil i de andre hovedmarkedene, Vest-Afrika og Gulfen. Det sluttes nå på ws 165 i Vest-Afrika til USA, som gir 53.000 dollar dagen, mens ratene i Svartehavet ligger på ws 145, som gir drøye 55.000 dollar dagen. Trenden beskrives som blandet, og Bassøe viser til stor volatilitet i forhold til lastedatoer.Fakta:

Frontline/Ship Finance Int. eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Nordic American Tanker Shipping eier tre suezmax'er som frem til oktober 2004 går på kontrakter til Shell med en garantert minimumsrate på 22.000 dollar dagen.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag