Gå til sidens hovedinnhold

- Islam Net er en farlig organisasjon som bør legges ned

Vi i LIM er rasende og skremt over en video som Islam Net la ut på sin Facebook-side for to uker siden.

Av Dana Æ. Manouchehri og Halima El Abassi, generalsekretær og styremedlem i LIM

Islam Net er en av de største og mest aktive muslimske dawah-organisasjonene i Norge. Organisasjonen ble grunnlagt i 2008 og har utviklet seg mye siden da. Deres visjon er å gjøre informasjon om islam tilgjengelig for storsamfunnet. De jobber for å tilby en riktig forståelse av islam gjennom dawah - undervisning, media og politisk engasjement.

Denne organisasjonen er farlig - og dette kommer vi tilbake til.

«Ren tro»

Videoen som ble lagt ut sentrerer rundt Iman. En 14 år gammel jente som lever som norsk muslim i Norge med sine foreldre.

Iman betyr forøvrig ren tro. Noe alle muslimer blir oppfordret å etterstrebe.

Iman befinner seg i et dilemma omkring hvorvidt hun skal være en «ordentlig» muslimsk jente, eller gjøre som sine norske jevnaldrende venninner. Hun lurer på om hun skal sende et bilde av seg selv til sin hemmelige kjæreste eller ikke? I videoen advares det mot å implementere en «norsk livstil» da den står i skarp motsetning til den livsstilen islam oppfordrer til.

Les også

- Idioter kommer i alle farger og fasonger

De siste 20 årene har vi i LIM, andre organisasjoner, samfunnsdebattanter og andre instanser prøvd å bekjempe negativ sosial kontroll - en ukultur som i denne videoen animeres og anbefales til foreldre og barn.

Organisasjoner og myndigheter gjør en enorm innsats for å bekjempe negativ sosial kontroll gjennom politiske strategier, handlingsplaner, myndiggjøring, opplysning og forskning. Mens denne videoen legitimerer og oppfordrer til alt vi prøver å kjempe i mot.

Arven går i glemmeboken

I videoen forklares det hvordan de 200.000 muslimene i Norge er på vei til å glemme sin muslimske arv, og er på god vei til å adoptere en vestlig livsstil.

Iman virker ulykkelig fordi hennes foreldre ofte forteller henne at hun skal be sine bønner og holde seg borte fra gutter. Det gjør at Iman føler seg splittet og deprimeret over sin situasjon. Islam Net mener det er fordi ingen har fortalt de unge hvorfor de skal be til Gud, eller hva de moralske grensene mellom kjønnene er til for.

Iman forstår ikke grensene som er satt for henne, og derfor lever hun et dobbeltliv.

Iman er muslim hjemme, men noe annet utenfor husets fire vegger.

Et symbol for norsk, muslimsk ungdom

Men Iman er ikke alene. Iman er et symbol på alle muslimske ungdommer i Norge.

Les også

«Rebelske» kvinner i Iran løsner på hijab-snippen og tyr til sminke

Islam Net forsøker å overta kontrollen fra foreldrene og ta definisjonsmakten fra de unge. I stedet for at foreldrene får muligheten til etter beste evne å opplyse i henhold til det samfunnet de lever i, og forklare hva som er rett og galt, er det Islam Net som påtar seg oppdragerrollen i henhold til sin tolkning av islam.

I videoen advares det mot å implementere en «norsk livstil» da den står i skarp motsetning til den livsstilen islam oppfordrer til.

Må reddes ved økt islam-kunnskap

Islam Net mener Iman må reddes ved å øke kunnskapen om islam.

Det skal bygges en moské som skal gi de unge den nødvendige viten om riktig islam. Det skal opprettes et ungdomssenter, hvor unge kan komme og lære om islam i stedet for å henge ute i gatene eller gå på norske klubber.

Her kan du se videoen som Islam Net la ut på sin Facebook-side.

Islam Net har også intensjoner om å bygge et vitensenter som skal distribuere viten om islam i sosiale medier. Islam Net har allerede samlet inn en million dollar til dette viktige formålet.

De appellerer til at det skal samles inn et langt større beløp for å redde Iman og resten av de norsk muslimske unge.

Innlegget har fått 1700 likes og 214 hjerter på Facebook. Med andre ord betyr det at omkring 2000 norske unge har lest dette innlegget. Hva som ligger i disse «likesene» vet man ikke, men budskapet i videoen har ihvertfall nådd 2000 mennesker bare på Facebook.

Les også

- Enkelte muslimske grupper trekker altfor ofte krenke-kortet i Norge

Det farlige er at unge som er utenfor samfunnets rekkevidde kan bli tiltrukket av denne type misjonering.

Vi i LIM har jobbet for likestilling, like rettigheter og plikter og muligheter for alle - uansett kjønn, legning, livssyn eller etnisk bakgrunn. Vi jobber for integrering - deltakelse, inkludering, tilpasning og tilhørighetsfølelse til det norske samfunnet.

Et fellesskap av frie og fritt tenkende individer

Vårt fokus er på mangfold og toleranse for annerledeshet. Med andre ord er vi alt annet enn det Islam Net står for. Vår visjon er et fredelig fellesskap som består av frie og fritt tenkende individer - noe som Islam Net motarbeider.

Vi kunne spørre Islam Net: Hvor blir utdannelse, arbeid og deltagelse i samfunnet av når ungdommen skal søke kunnskap og bli ledere i arbeid for islam? Hvor blir det fritt tenkende individ av når det foreslås at ungdommen skal i dawah og lære massene av muslimer grunnleggende dawah-ferdigheter? Hvor blir takknemligheten for det norske samfunns godhet og vilje av?

Norge huser deg, gir deg mat på bordet, pleier deg når du blir syk og krenker ikke dine grunnleggende menneskerettigheter. Men samtidig ber Islam Net ungdommene om å forsvare islam, muslimer og deres rettigheter i det norske samfunnet. Når ble Norge deres fiende?

Les også

Hvordan en liten minoritet kan påtvinge resten av samfunnet sine plikter og krav

Undergraver demokratiet

Vi I i LIM mener Islam Net bør lukkes ned, da de direkte motarbeider demokrati, likestilling og individets rett til å tenke selv.

Islam Net er en farlig organisasjon som jobber mot det norske samfunnet.

Vi appellerer til Stortinget om å ta dette alvorlig før det går galt. Det kan ikke sies tydelig nok.

Sett berøringsangsten på pause før dere mister en generasjon av norsk ungdom til islamisme.

Vi er ikke i mot religionen islam så lenge det er noe som praktiseres fredfylt innenfor hjemmets fire vegger. Men aldri tvil på at vi i kommer til å etterfølge all aktivitet som går i retning politisk islam eller islamisme.

Vi taler hvor andre tier.

Islam Net har blitt gitt muligheten for et tilsvar, som vil publiseres så snart det foreligger.

Kommentarer til denne saken