Del II.

Mange mener at den iranske revolusjon sto for frihet og sosial rettferdighet, men at den ble kuppet av Khomeini. Mange mener det motsatte. For hvorfor skulle en demokratisk revolusjon la seg kuppe av en mann som i 16 år har agitert for islamsk styre? Det er å bare ta en titt på hva intellektuelle mente om revolusjonen. Både islamister og kommunister eller såkalte islamo-marxister samlet seg under fanene «antiimperialisme» og «antikapitalisme». Blandet med en slags nyreligiøsitet lokket disse slagordene folk til Khomeini. Med løfter om rettferdighet, «gratis strøm», «gratis transport», billigere boliger og et utopisk islamsk samfunn uten sosiale lag lokket Khomeini de fattige til seg.

Khomeini var en blanding av religion og anti-amerikansk og anti -israelsk populisme. I Midtøsten er og forblir han politisk islams far. Et eksempel var hans forsøk på å sperre for at Sjahen skulle gi kvinner stemmerett allerede i 1962; ifølge Khomeini var dette «uislamsk».

Ifølge en rapport fra CIA gjengitt i The Guardian februar 2015 om de siste dagene før revolusjonens seier: «At 1.10pm on 11 February (79) the White House Situation Room received the shattering news that Tehran had fallen to a coalition of Muslim fundamentalists and left-wing guerrilla groups financed and armed by Libya, the PLO and the east bloc. The final communication sent out from the US embassy read: «Army surrenders Khomeini wins destroying all classified.»

Det var ikke uten grunn at mange av demonstranter gikk med palestinaskjerf i de siste dagene av revolusjonen og at PLO-sjefen kunne sees i heftige omfavnelser med Khomeini. Dette til tross for at sjahen tok Sadats side mot Israel og hjalp ham med iransk olje under Oktoberkrigen i 1973.

Den dag i dag er det en gåte for meg hvorfor iranerne, spesielt de såkalt intellektuelle, lot seg rive med av denne destruktive bølgen. Som kvinne er jeg spesielt bitter på generasjonen før meg. Khomeinis revolusjon var regissert av organiserte kommunister og islamister og en nasjon som lot seg fange av tomme, euforiske løfter om «forandring» og frihet og bedre liv.

Med seg hadde Khomeini et USA som ville fjerne sjahen. Vi må aldri glemme at den amerikanske flyforsvarsgeneralen Robert Huyser reiste til Iran for å prate med iranske generaler før han møtte sjahen. Han ville for enhver pris forhindre innblanding fra hæren og et eventuelt kupp. På overflaten ville han forhindre et blodbad, og det oppnådde han. Men blodbadet kom, 30 prosent av generalene ble henrettet, ifølge The Washington Post januar 1980.

Under revolusjonen ble Khomeini godt mottatt av franske sosialister i Neauphle Le Chateau i Paris. Han ble fremstilt som en slags åndelig islamsk farsfigur mens han dirigerte revolusjonen gjennom mikrofonstativene Vesten hadde gitt ham. BBC farsi ga Khomeini det verktøyet han trengte for å fjerndirigere revolusjonen. Nesten daglig sendte BBC farsi hans taler. Det er ikke uten grunn at mange iranere kaller BBC Farsi for Ayatollah BBC.

Etter Sjahens flukt fløy Air France til Iran med Khomeini og hundretalls av hans nærmeste medarbeidere og internasjonale journalister. Dette for å «sikre» at ingen ting skulle tilstøte ham. Statsminister Bakhtiar hadde åpnet flyplassene igjen og gitt ham tillatelse til å lande slik at de skulle kunne forhandle om fremtiden. På flyet stilte en reporter spørsmål om hvordan det føltes å vende tilbake til Iran etter 14 år i eksil. To ganger svarte Khomeini «ingenting». Det kom mange skuffede reaksjoner på dette og det ble av tilhengerne prøvd rettferdiggjort som en slags «solid helteuttalelse». Dagen han ankom holdt han en tale hvor han annonserte at han skulle oppnevne et kabinett og gi den daværende regjeringen «en på tygga».

Hærens rolle etter Khomeinis tilbakevending er litt uklar. Hæren erklærte seg nøytral, og Khomeini beordret «evolusjonister» å storme våpenarsenaler og flybaser og skaffe seg våpen. I noen dager ble det erklært portforbud og det oppsto kamper hvor bevæpnede demonstranter nedkjempet gardister spesielt fra luftforsvaret. Bildene viser unge mennesker med Kalashnikover over skuldrene. Man kan lure på hvordan vanlige frihetselskende mennesker plutselig blir til væpnede soldater. Mange av disse var såkalte islamo-marxister som på slutten av 80 tallet ble slaktet under massehenrettelser og begravde i massegraver. Revolusjonen spiste sine barn.

Les første del:

En av de største og merkeligste hendelsene under revolusjonen som den dag i dag er en gåte, er at Rex-kinoen i den oljerike byen Abadan ble satt fyr på. Skylden ble lagt på sjahen og hans sikkerhetstjeneste for å hisse opp folk i kjølvannet av revolusjonen. Dette ble blankt benektet av sjahen. Ca. 400 mennesker ble brent levende. Dette utløste en streik som paralyserte oljeindustrien og medførte omfattende misnøye over hele landet. Senere er det kommet frem bevis for at det var mullaenes menn som hadde tent på kinoen.

I slutten av revolusjonen kunne man overalt se Sjahens menn forslått, til og med finnes det bilder av avhuggede hender, det kunne være hvilken som helst stakkar som hadde hatt et embete. Det var brutale tider med våpen og lovløshet. Såkalte demonstranter inntok horestrøket Shahreno og brant et par prostituerte levende, samfunnets mest utsatte og fattige. De gikk rundt i byen med det brente liket av en av dem på båre mens de heiet frem Khomeini.

Hvorfor i all verden skulle «evolusjonister» brenne fattige, underpriviligerte prostituerte om de ikke hadde en ideologi– ikke ulikt ISIS, som forsvarte det. En islamistisk tittel som ble hyppig brukt under henrettelser av tusenvis av iranere uten rettssak, var «Forderver av jorden!» En av dem var Sjahens første kvinnelige kulturminister og lege Farokh Ro Parsa, som ble brutalt hengt under anklagen «Forderver av jorden!»

Amerikanerne skjønte først alvoret da Khomeinis studenter i november 1979 klatret over murene til den amerikanske ambassaden i Teheran og tok 52 gisler som de holdt i 444 dager. Dette blir rettferdiggjort av Khomeinis venstrevridde venner i Vesten som en hevn for det amerikanskstøttede kuppet i Iran i 1953. Mens de fleste tilhengere av partiet som nasjonaliserte oljen i 1951 enten ble tilsidesatt eller flyktet etterhvert da Khomeini kom til makten. En av dem som ble drept var Bakhtiar. Han ble senere hugget i hjel i Paris av regimets menn. Carter prøvde desperat å få løslatt de amerikanske gislene, han var til og med villig til å utveksle den kreftsyke sjahen som var i USA til behandling, mot gislene. Det foregikk hemmelige forhandlinger med Khomeinis Gotbzadeh. Dette skulle brukes som Carters trumfkort mot Reagan i presidentvalget. Men Carter lykkes ikke. Sjahen kom seg til sin venn Sadat i Kairo hvor han senere døde. Reagan vant presidentvalget.

Siste del kommer på mandag.

Kilder:

https://www.theguardian.com/world/iran-blog/2015/feb/11/us-general-huysers-secret-iran-mission-declassified

The Washington post: https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1980/01/13/did-we-head-off-a-bloodbath-in-iran/5a170f29-8d58-49bb-b2fd-34b23b341840/?utm_term=.6a9ec97ad8c1

The Iran- Contra Affair https://www.u-s-history.com/pages/h2021.html

https://no.wikipedia.org/wiki/Mordbrannen_i_Rex-kinoen